Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Ireneusz MIROWSKI"

Ochrona wód i przyrody

Czytaj za darmo! »

Jak wspomniano w AURZE z września br. Fundacja EkoFundusz utworzona została w 1992 roku dla zarządzania środkami z tzw. ekokonwersji polskiego długu zagranicznego, gdyż sześć państw wierzycielskich zadecydowało, aby część długu z lat 70. ubiegłego wieku Polska mogła przeznaczyć na ochronę środowiska, zamiast zwracać te środki do wierzycieli. Eko- Fundusz dysponował więc środkami z USA, Francji, Szwajcarii, Włoch, Szwecji i Norwegii o łącznej wartości 573 miliony dolarów z przeznaczeniem na fi nansowe wspieranie najważniejszych inwestycji w ochronie środowiska. Ochrona wód i ochrona przyrody były niezwykle ważnymi działaniami prowadzonymi przez Fundację od samego początku jej istnienia. Duże zaniedbania w ochronie wód, których jakość w wielu przypadkach przekraczała wszelkie dopuszczalne normy, jak i bardzo wysokie walory przyrodnicze obszaru Polski, nakazywały rozpoczęcie intensywnych prac w celu ochrony wód i przyrody. Chodziło też o wypełnienie międzynarodowych zobowiązań, jakie stały przed Polską na początku lat 90., takich jak Konwencja helsińska o ochronie wód Bałtyku oraz Konwencja o różnorodności biologicznej. Ochrona wód Działalność EkoFunduszu w ochronie wód skoncentrowana była na trzech priorytetach uznanych przez Fundację jako najważniejsze dla kraju. Były to: 􀁹 ochrona czystości wód Bałtyku,􀁹 ochrona ujęć wody pitnej dla największych aglomeracji miejskich, 􀁹 ochrona wód na terenach cennych przyrodniczo (m.in. w parkach narodowych i rezerwatach przyrody). W ramach opracowanego w EkoFunduszu programu przywracania czystości wod Bałtyku zrealizowane zostały 64 projekty, w tym[...]

 Strona 1