Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech Kalinowski"

Kompozytowa folia poliolefinowa, zawierająca surowce mineralne - aktywna biologicznie

Czytaj za darmo! »

Bohdan Czerniawski, Wojciech Kalinowski, Anna Sip: Kompozytowa folia poliolefinowa, zawierająca surowce mineralne - aktywna bioologicznie. Opakowania aktywne i inteligentne należą do nowych rozwiązań w technice opakowań. W związku z rozwojem tego rodzaju opakowań zaistniała konieczność ustanowienia nowych uregulowań prawnych. Do opakowań aktywnych należą między innymi opakowania przeciwdziałające rozwojowi mikroorganizmów. Zaletą wprowadzania substancji o działaniu przeciwdrobnoustrojowym na gotowe materiały jest możliwość uniknięcia wysokich temperatur, z reguły towarzyszących procesom wytwarzania folii opakowaniowych. Do nakładania powłok z wodnych roztworów wykorzystano powlekarkę stanowiącą wyposażenie COBRO. Bohdan Czerniawski, Wojciech Kalinowski, Anna Sip: Polyole- fin[...]

Polyolefine Composite Film Containing Mineral Raw Materials - Biologically Active

Czytaj za darmo! »

During recent years in the world technique intensive research aimed at protecting food against the action of microorganisms as the result of the introduction of substances of bactericidal or at least bacteriostatic activity into packaging material instead of, as it has taken place so far, application of preservatives in food, has been carried out. The achievement of this target enables to avoid imposing a load of applied chemical substances to food that, although formally acceptable, however, more and more are generally disputed by nutritionists and unfavourably looked upon by many consumers.During recent years in the world technique intensive research aimed at protecting food against the action of microorganisms as the result of the introduction of substances of bactericidal or[...]

 Strona 1