Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"TADEUSZ SKOWRONEK"

Badania metalograficzne półwyrobów ze stali 100Cr6

Czytaj za darmo! »

Cieplnoplastyczne walcowanie pierścieni łożysk tocznych wymaga wysokiej jakości półwyrobów: prętów do walcowania tulei wstępnych i odwalcowanych tulei. Przedmiotem pracy są badania metalograficzne (mikroskopia świetlna) półwyrobów. Badania dostarczonego przez hutę pręta okrągłego wykazały, że spełnia on wymagania jakości ze względu na: wtrącenia niemetaliczne, pozostałość siatki węglików wtórnych,[...]

Assembly and failure analysis of "dummy" PBGA

Czytaj za darmo! »

Recently it has been observed the increase in the popularity and use of Ball Grid Array packages (BGA) which have the input/output (I/O) connections on the bottom side of the device in the form of small spheres. This type of configuration allows much larger I/O counts for a given footprint area on a PCB as compared with a conventionally peripherally leaded devices. Having no fragile leads, B[...]

Walcowanie zmiękczonych pierścieni łożyskowych

Czytaj za darmo! »

Dwuetapowe laboratoryjne walcowanie zmiękczonych pierścieni łożyskowych w walcarkach skośnych obejmuje: walcowanie tulei rurowych o mikrostrukturze cienkopłytkowego perlitu; kontrolowane walcowanie pierścieni, uwzględniające warunki Verhoevena dla wyżarzania sferoidyzującego stali 100Cr6. W mikrostrukturze otrzymanych pierścieni ze stali 100Cr6 dominuje drobny sferoidyt, twardość pierścieni jest mniejsza od 250 HB. Two-stage laboratory rolling of soft bearing rings in helical rolling mills includes: rolling of tube blanks with microstructure of fine lamellar pearlite; controll rolling of rings under consideration of Verhoeven spheroidizing anneealing conditions for 100Cr6 steel. In the obtained soft bearing rings from 100Cr6 steel dominate spheroidized microstructure wich hardness be[...]

Nanostruktury ZnO otrzymywane metodą chemicznego osadzania z roztworu

Czytaj za darmo! »

Nanopręty oraz nanodruty takich półprzewodników jak: ZnO, SnO2, In2O3, WO3, wykazują o wiele korzystniejsze właściwości fizyko-chemiczne i mechaniczne, niż struktury o wymiarach większych. Spowodowane to jest dominującą rolą powierzchni w stosunku do objętości. Rosnąca powierzchnia właściwa zwiększa czułości sensorów, w których stosuje się te nanomateriały jako warstwy gazoczułe. Również z punktu widzenia ekonomii konstrukcje nano- są wyzwaniem ze względu na mniejsze zużycie surowców i energii. Tlenek cynku ZnO posiada właściwości, które powodują, że jest atrakcyjnym związkiem stosowanym między innymi w elektronice przy konstrukcji czujników, przezroczystych elektrod oraz przetworników piezoelektrycznych. Te charakterystyczne właściwości to przede wszystkim wysoka przerwa energetyczna (3,37 eV), ale także znaczny współczynnik piezoelektryczny e33=1,2 C/m2, łatwość wbudowywania płytkich domieszek powodujących silne przewodnictwo typu n przy zachowaniu bardzo dobrej transmisji w widzialnym obszarze widma. Metody wytwarzania nanostruktur generalnie można podzielić na [1]: top-down polegające na obróbce jednego k[...]

 Strona 1