Wyniki 1-10 spośród 181 dla zapytania: authorDesc:"NOWAKOWSKI A."

Big Data ante portas DOI:10.15199/13.2016.2.5


  Big Data jest jednym z najważniejszych wyzwań współczesnej nformatyki. Wobec zmasowanego napływu wielkich ilości informacji obecnych czasach pochodzących z różnych źródeł, konieczne jest wprowadzanie nowych technik analizy danych oraz rozwiązań technologicznych. Słowa kluczowe: Big Data.Masowość to pojęcie, które na informatyce przełomu XX i XXI w. odcisnęło największe chyba piętno. Kiedy na rynek wchodziły pierwsze komputery osobiste nikt nie był w stanie przewidzieć jak zmieni się codzienność mniej więcej dekadę później kiedy nowa rzesza użytkowników osobistych komputerów zaczęli korzystać z sieci internet. Nawet wtedy niewielu zrozumiało, że to masowość była hasłem łączącym doniosłość obu tych wydarzeń, i że to masowość będzie rozdawać karty i zmieniać rzeczywistość świata przez następnych kilka dekad. Potęgą komputerów osobistych było to, że były on wystarczająco niezawodne i wystarczająco tanie by "zejść pod strzechy". Stały się one narzędziem codziennej pracy wielu osób. Internet swoją siłę również zawdzięcza temu, że korzysta z niego duży odsetek społeczeństw. To dzięki masowości użytkowników internetu łatwo nam znaleźć tam znajomych (bo Ci znajomi tam są) czy łatwo znaleźć dostawców poszukiwanych przez nas usług (bo Ci dostawcy już tam są). Uboczne skutki rewolucji cyfrowej Masowa cyfrowa rewolucja ma jednak swój skutek uboczny. Jest nim gwałtowny przyrost powstających danych. W minionych wiekach wzrost liczby informacji wynikał tylko ze stworzenia jakiegoś nowego dzieła (np. tekstu, utworu) lub skopiowania istniejącego. XIX wiek przyniósł radio, nagrania dźwięku, obrazu i telegramy powiększając ślad informacyjny jaki zostawiały po sobie kolejne pokolenia. Komputery osobiste i internet spowodowały że danych i informacji zaczęło nagle przybywać w masowej skali. Każde urządzenie tworzy logi swojego działania, komputery komunikują się między sobą, użytkownicy używają komputerów do tworzenia nowych danych, którymi są [...]

Hadoop, narzędzie technologii Big Data i jego aplikacje DOI:10.15199/13.2016.3.7


  Big Data jest jednym z najważniejszych wyzwań współczesnej nformatyki. Wobec zmasowanego napływu wielkich ilości informacji obecnych czasach pochodzących z różnych źródeł, konieczne jest wprowadzanie nowych technik analizy danych oraz rozwiązań technologicznych. Ważnym narzędziem w Big Data jest oprogramowanie Hadoop. Słowa kluczowe: Big Data, Hadoop, NoSql, MapReduce, przetwarzanie równoległe.Big Data jest pojęciem powstałym w ostatnich latach. Dotyczy ono wielkich zbiorów danych, bardzo szybko i w sposób ciągły gromadzonych, a przy tym niezwykle różnorodnych . Ich przetwarzanie wymaga specyficznych metod i narzędzi programistycznych. Tym bardziej, że zbiory Big Data zawierają zwykle dane, których nie można obrabiać metodami statystycznymi ze względu na możliwość utraty jednostkowych, ale ważnych zdarzeń. Najbardziej pożądane aspekty w przetwarzaniu zbiorów Big Data to ich integracja, spójność, niezawodność, prostota, terminowość. Takie przetwarzanie jest niezbędne dla sprawnego wykorzystywania do zarządzania i podejmowania decyzji, poszukiwania i odkrywania ogromnej ilości danych pochodzących ze źródeł heterogenicznych. Liczba narzędzi obsługi zbiorów Big Data bardzo szybko rośnie. Tu zostaną wymienione jedynie najważniejsze. Hadoop Apache Hadoop to platforma programistyczna (ang. framework), która służy tworzeniu aplikacji. Definiuje ona strukturę aplikacji oraz ogólny mechanizm jej działania, a także dostarcza zestaw komponentów i bibliotek ogólnego przeznaczenia do wykonywania określonych zadań. Programista tworzy aplikację, rozbudowując i dostosowując poszczególne komponenty do wymagań realizowanego projektu, tworząc w ten sposób gotową aplikację. Frameworki bywają zwykle mylone z bibliotekami programistycznymi choć może być zestawem bibliotek; framework kieruje pracą wszystkich elementów programu (w tym i bibliotek), ma funkcję zarządczą. Biblioteka jest tylko jednym z narzędzi wykorzystywanym we frameworku. Przepł[...]

Big Data czyli analiza korelacji DOI:10.15199/13.2016.5.5


  Big Data jest jednym z najważniejszych wyzwań współczesnej informatyki. Wobec zmasowanego napływu wielkich ilości informacji obecnych czasach pochodzących z różnych źródeł, konieczne jest wprowadzanie nowych technik analizy danych oraz rozwiązań technologicznych. Technologia Big Data dopiero się rodzi. Słowa kluczowe: Big Data.Górnym ograniczeniem wielkości możliwego do zanalizowania zbioru stanowi wielkość pamięci masowej systemu komputerowego, na którym taką analizę będzie się prowadzić. Pierwszy nowożytny dysk twardy, którego powstanie zapoczątkowało de facto epokę danych cyfrowych, stworzono w IBM w roku 1956. Pojemność tego dysku wynosiła 3,75 MB. Dzisiejsze dyski twarde wykorzystywane w komputerach osobistych mają pojemności liczone w terabajtach (TB), a więc milionach megabajtów. Nastąpił więc znaczny wzrost potencjalnej pojemności dysków twardych, jednak zapotrzebowanie na pojemności rośnie znacznie szybciej. Co prawda na największym dysku twardym komputera klasy PC o pojemności rzędu 2 TB możliwe jest zapisanie danych z ponad pięciu lat pomiaru np. światła w jednym pomieszczeniu. Ale przy analizie danych dla stu pokoi, możliwy czas zbierania danych skraca się do 19 dni. Wielkie dane Rozwój technologii powoduje gwałtowny wrost ilości produkowanych danych. Wielki Zderzacz Hadronów (LHC) zbudowany w ośrodku CERN w pobliżu Genewy generuje rocznie 30 petabajtów (PB) danych, czyli 30 miliardów megabajtów. Silniki samolotu Boeing 787 generują średnio pół terabajta danych na jeden lot (informacje te pozwalają zapobiegać kosztownym naprawom przez usuwanie drobnych odstępstw od normy zanim silnik zostanie unieruchomiony na ziemi, a tym bardziej w powietrzu). Podane przykłady odnoszą się wyłącznie do świata niewirtualnego, w którym gwałtowny przyrost danych dopiero nastąpi wraz z popularyzacją Internetu Rzeczy. W świecie wirtualnym przyrost danych jest jeszcze bardziej gwałtowny i trwa już ponad dziesięć lat. Pierwszym ogra[...]

Zastosowania technologii Big Data DOI:10.15199/13.2016.6.29


  Omówiono niektóre z zastosowań technologii Big Data, która jest jednym z najważniejszych wyzwań współczesnej informatyki. Wobec zmasowanego napływu wielkich ilości informacji obecnych czasach pochodzących z różnych źródeł, konieczne jest wprowadzanie nowych technik i technologii analizy. Słowa kluczowe: Big Data.Big Data w praktyce stosuje się już w wielu krajach, w wielu branżach i do wielu modeli biznesowych [1, 2, 3]. Dla przedstawienia najistotniejszych przykładów zastosowań zostały one zgrupowane według kryterium korzyści, jakie dane zastosowanie niesie. Poniżej zostaną pokrótce omówione dwie grupy przykładów, prezentujących Big Data jako narzędzie: ● Służące wzrostowi wydajności procesów biznesowych, całej organizacji czy też wydajności z punktu widzenia klienta, ● Redefiniujące istniejące branże lub tworzące nowe branże zmieniające rynek. Big Data jako narzędzie służące wzrostowi wydajności Najbardziej oczywiste i jednocześnie najczęstsze zastosowanie Big Data to poprawa wydajności. Dwa przykłady dotyczą modelu biznesu, w którym firma chce zapewnić wzrost wydajności swoim klientom, zaś dwa następne pokazują wzrost wydajności wewnętrznych procesów biznesowych. Ponadto zostaną przedstawione przykłady mechanizmów Big Data w przewidywaniu cen biletów lotniczych, przewidywaniu opóźnień na lotniskach spowodowanych pogodą, przewidywaniu potrzeb płatniczych osób płacących kartami oraz przewidywaniu potrzeb zakupowych klientów sieci hipermarketów. Farecast Farecast to założona w 2004 r. przez Orena Etzioni usługa, której celem było przewidywanie zmian cen biletów na połączenia lotnicze pomiędzy lotniskami w Stanach Zjednoczonych. Od kwietnia 2014 r. o usłudze tej należy mówić już w czasie przeszłym, ponieważ od momentu wykupienia Forecast w 2008 r. przez Microsoft usługa nie była rozwijana, aż do finalnego jej wyłączenia w roku 2014. Farecast było pierwszą usługą, która szerokiemu gronu odbiorców nie zajmującyc[...]

Niektóre problemy technologii Big Data DOI:10.15199/13.2016.11.18


  Omówiono niektóre z problemy związane z rozwojem technologii Big Data, która jest jednym z najważniejszych wyzwań współczesnej informatyki. Słowa kluczowe: Big Data.Big Data, a więc przetwarzanie z duża szybkością wielkich ilości różnorodnych danych jest technologią, bez jakiej na przykład oczekiwany Internet Rzeczy nie może działać w powszechnej skali. Ta technologia sieciowa, a zwłaszcza Internet Wszechrzeczy jest nowym dla nas wyzwaniem wymaga bowiem nowych rozwiązań informatycznych i nowego podejścia w projektowaniu oprogramowania. Rodzi też szereg problemów, które wcześniej czy później trzeba będzie rozwiązać. Problemy natury technicznej Wśród problemów natury technicznej wyróżnić należy zagadnienia związane z anonimizacją danych i możliwością ich reidentyfikacji (czyli takim przetworzeniem danych, aby uniemożliwić identyfikację występujących w dokumentach osób fizycznych), a także problemy związane przechowywaniem i przetwarzaniem olbrzymich zbiorów danych. Anonimizacja danych to proces polegający na usunięciu ze zbioru danych informacji pozwalających na identyfikację konkretnej osoby. Informacjami takimi są imię, nazwisko, adres, numer IP, numer telefonu, itp. W klasycznych zbiorach danych - lub ściślej - w czasach, w których zbiory danych nie były wszechobecne, ochrona takich danych była wystarczająca. W obowiązującej w Polsce Ustawie o Ochronie Danych Osobowych ochroną objęte są dane osobowe wg definicji: "wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej". Anonimizacja powinna być zatem procesem, prowadzącym do uniemożliwienia identyfikacji każdej osoby fizycznej. Czy jednak jeżeli usuniemy ze zbioru danych wyżej wskazane informacje uzyskamy ten cel? Jeśli w zbiorze pozostanie chociażby adres e-mail to cel nie zostanie osiągnięty. Jakkolwiek osoba używająca adresu andrzej669@gmail.com nie może zostać zidentyfikowana tylko na podstawie takiej nazwy skrzynki, to już użyt[...]

 Strona 1  Następna strona »