Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"MARCIN SZPIEG"

Zastosowanie zmodyfikowanej strategii aproksymacyjnej w optymalizacji procesów metalurgicznych

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono ideę zmodyfikowanej strategii aproksymacyjnej, która pozwala na skrócenie czasu obliczeń optymalizacyjnych poprzez redukcję liczby wywołań funkcji celu. Idea metody polega na zastąpieniu rzeczywistej funkcji celu przez jej aproksymację, a następnie poszukiwaniu rozwiązania optymalnego pośród rozwiązań funkcji aproksymującej. Dzięki temu, procedura optymalizacji ulega skróceniu, gdyż istotnie zmniejszona zostaje liczba niezbędnych symulacji związanych z analizowanym procesem. W pracy przedstawiono strategię oraz metodę przyspieszenia zbieżności procedury optymalizacji polegającej na odpowiednich zmianach wag błędów w węzłach aproksymacji. Działanie metody porównano z innymi, alternatywnymi algorytmami na przykładzie funkcji testowej oraz wybranego procesu plastycznej przeróbki metali. The paper presents a Modified Approximation Strategy (MAS), which allows decrease the optimization computing time through the reduction of objective function calls number. Main idea of the method is based on replacement of an objective function f by its approximation through a function g, and next a search of the optimal solution among solutions of function g. It leads to a decrease of a number of objective function calls, which results in reduction of the optimization computing time. The paper presents a proposition of modification of the approximation strategy. It gives the acceleration of a convergence of the optimization procedure. The results of the proposed strategy are compared with other, conventional optimization techniques. Słowa klucze: optymalizacja, metamodel, sztuczne sieci neuronowe, procesy metalurgiczne Key words: optimization, metamodel, artificial neural networks, metallurgical processes Wstęp. Optymalizacja procesów przemysłowych jest zadaniem trudnym. Przed przystąpieniem do poszukiwania optimum należy opracować model matematyczny procesu, zdefiniować: zmienne optymalizacji, zakresy ich zmienności oraz ewentualne d[...]

 Strona 1