Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"TADEUSZ WOJTASZEK"

Woda w żywieniu i w handlu

Czytaj za darmo! »

Woda jest podstawowym składnikiem naszego pożywienia, a zarazem znaczącym produktem handlowym. Sprzedawana jest konsumentom w opakowaniach o różnej formie i pojemności: począwszy od najmniejszych butelek, na kilkunastolitrowych pojemnikach kończąc. Woda spożywcza to nie tylko związek wodoru i tlenu, ale także rozpuszczone w niej różnorodne elementy, w tym składniki mineralne, które - obok czys[...]

Wielki wizjoner

Czytaj za darmo! »

Człowiek jest tyle wart, ile uczyni dla drugiego. Prof. Julian Aleksandrowicz Obok papieża Jana Pawła II i Stanisława Wyspiańskiego, prof. Julian Aleksandrowicz znalazł się na pierwszym miejscu wśród laureatów plebiscytu "Krakowianie XX wieku ". Ci, którzy znali prof. Juliana Aleksandrowicza, wyróżnienie to przyjęli z wielką satysfakcją i uznaniem, dla wielu był bowiem nie tylko lekarze[...]

Rodzaje wód butelkowanych

Czytaj za darmo! »

pośród tak wielu wód butelkowanych, jakie dostępne są w handlu, trudno niezorientowanemu konsumentowi wybrać tę, która najbardziej odpowiadałaby jego oczekiwaniom. A do zakupu kuszą coraz bardziej wymyślne reklamy, obiecujące wyimaginowane walory, które mają przysporzyć siły, zdrowia i urody. Nie są to nierealne możliwości tego szlachetnego napoju. Szkopuł w tym, że nie każda woda może sprostać temu zadaniu. Bo woda wodzie nie jest równa, a jej wartość zdrowotna zależy od poziomu jej czystości i zawartości składników mineralnych. Powszechnie wiadomo, że woda nie powinna zawierać zanieczyszczeń chemicznych i bakteriologicznych, które mogłyby spowodować groźne dla zdrowia skutki, ale mniejszą wagę przywiązuje się do jej składu mineralnego, który ma ogromne znaczenie dla j[...]

Zmiany w przepisach o naturalnych wodach mineralnych, wodach źródlanych i stołowych


  Pojęcie naturalnej wody mineralnej ulega całkowitej zmianie. Dotychczas za naturalną wodę mineralną uważano wodę wydobywaną z pokładów podziemnych, pierwotnie czystą i zawierającą znaczące ilości składników mineralnych, które służą zdrowiu, umownie co najmniej 1000 mg/l. Wartość tę ustalono 26 września 1911 r. na Międzynarodowym Kongresie Balneologicznym, w Nauheim w Niemczech. Obecnie zmienia się to diametralnie. Teraz za naturalną wodę mineralną uznana może być każda woda z pokładów podziemnych pierwotnie czysta, niezależnie od tego, ile zawiera składników mineralnych. Tak więc za wodę mineralną może być uznana zarówno woda zawierająca 4000 mg składników mineralnych w 1 l, jak i woda zawierająca ich mniej niż 50 mg. W związku z przystosowaniem polskich przepisów do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej [1, 2], zmianie ulegają przepisy dotyczące naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych i wód stołowych. Kolejnym krokiem w tej sprawie było wprowadzenie przez Sejm RP 8 stycznia 2010 r. poprawki do ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia [3]. DEFINICJE W definicji naturalnych wód mineralnych dodano tylko dwa wyrazy, które jednak w zasadniczy sposób zmieniają określenie naturalnej wody mineralnej. W nowej definicji czytamy, że naturalna woda mineralna to woda podziemna wydobywana jednym lub kilkoma otworami naturalnymi, lub wierconymi, różniąca się od wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pierwotną czystością pod względem chemicznym i mikrobiologicznym oraz charakterystycznym stabilnym składem mineralnym, a w określonych przypadkach także właściwościami mającymi znaczenie fizjologiczne, powodującymi korzystne oddziaływanie na zdrowie ludzi. W poprzedniej definicji nie było słów w określonych przypadkach i dlatego wody określone jako wody mineralne miały mieć z natury rzeczy korzystne oddziaływanie na zdrowie ludzi. Obecnie tylko niektóre mogą mieć takie właściwości. Będzie to zależało od zawar[...]

Co teraz oznacza nazwa "naturalna woda mineralna"

Czytaj za darmo! »

W ostatnim czasie, w celu przystosowywania naszych krajowych przepisów do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej dokonano bardzo poważnych zmian w dwóch aktach prawnych, dotyczących wód butelkowanych. W ubiegłym roku, zmiany te wprowadzone zostały przez poprawki do ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z 2006 r., które zamieszczono w ustawie z 8 stycznia 2010 r. Nowe zapisy w ustawie zmieniły w zasadniczy sposób definicję naturalnej wody mineralnej, pomimo że dodano do niej tylko dwa wyrazy. Definicja ta mówi teraz, że naturalna woda mineralna to: - woda podziemna wydobywana jednym lub kilkoma otworami naturalnymi lub wierconymi, różniąca się od wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pierwotną czystością pod względem chemicznym i mikrobiologicznym oraz charakterystycznym stabilnym składem mineralnym, a w określonych przypadkach także właściwościami mającymi znaczenie fizjologiczne, powodującymi korzystne oddziaływanie na zdrowie ludzi. W poprzedniej definicji nie było słów "w[...]

 Strona 1  Następna strona »