Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"MAREK SIEWNIAK"

Bezinwazyjny pomiar wytrzymałości pnia i stabilności drzewa

Czytaj za darmo! »

Prawo czyni właściciela drzewa odpowiedzialnym za szkody. Z uznawaniem wysokiej wartości drzew rozgorzała w Europie w latach 70. ubiegłego wieku zrozumiała dyskusja jurystyczna i merytoryczna nad zagrożeniem otoczenia przez drzewa. Dotyczyła głównie zagrożenia ruchu samochodowego i odpowiedzialności za szkody. Drzewo, cenny składnik krajobrazu kulturowego, zwłaszcza zespołu przyrodniczo- kulturowego, może wywoływać konflikty kompozycyjne, kolizje, a nawet zagrożenia. W niektórych sytuacjach powstają swoiste "ekologiczno-konserwatorskie dylematy". Zdrowy rozsądek nakazuje zmierzenie się z konfliktem i rozwiązanie go. Dotychczas drzewa w wielkim zróżnicowaniu ich postaci, zależnej m.in. od: gatunku, odmiany, wieku, stanu zdrowot-nego, deformacji konstrukcji, siedliska mod[...]

 Strona 1