Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"GRZEGORZ ŚWIDERSKI"

Gospodarowanie odpadami medycznymi

Czytaj za darmo! »

Podstawową zasadą gospodarowania odpadami jest zapobieganie ich powstawaniu. Wyraża się to dążeniem do stosowania małoodpadowych technologii produkcji, czystszych w odniesieniu do środowiska oraz zapewniających produkcyjne wykorzystanie wszystkich składników przerabianych surowców. Powstawania odpadów nie da się uniknąć, można jedynie zredukować ich ilość. Prawidłowo prowadzona gospodark[...]

Gospodarowanie odpadami medycznymi (2)

Czytaj za darmo! »

Podstawową metodą zagospodarowania niebezpiecznych pozostałości medycznych w Polsce jest unieszkodliwienie termiczne (spalanie). Metodą tą unieszkodliwia się ponad 95% odpadów szpitalnych. Tylko nieliczne placówki medyczne w Polsce stosują metody alternatywne do spalania. W krajach Unii Europejskiej obserwuje się dwie przeciwstawne tendencje. Jedna z nich polega na sterylizacji odpadów n[...]

Doksorubicyna i jej kompleksy w terapiach nowotworów DOI:10.15199/62.2018.12.33


  Nowotwory stanowią poważny problem zdrowotny zarówno w Polsce, jak i na świecie. W ostatnich latach obserwuje się wzrost liczby zachorowań na nowotwory złośliwe, które stanowią drugą po chorobach układu krążenia przyczynę zgonów. Prognozy wskazują, że ogólna liczba zachorowań będzie systematycznie wzrastać, stając się pierwszą przyczyną zgonów osób przed 65 rokiem życia. Niestety przyczyny większości nowotworów nie zostały do końca poznane. Czynnikami wpływającymi na wzrost zachorowalności mogą być zarówno czynniki środowiskowe, jak i mutacje genetyczne. Rozwój metod leczenia nowotworów, jaki miał miejsce w ostatnich latach, wskazuje na konieczność poszukiwania wciąż nowych, bardziej skutecznych i bezpiecznych leków. Mimo szybkiego rozwoju nowoczesnych sposobów walki z nowotworami, chemioterapia pozostaje jedną z ważniejszych, a w przypadku niektórych nowotworów (np. białaczka), jedyną metodą leczenia. Mechanizm działania większości dotychczas opracowanych leków przeciwnowotworowych wiąże się z ich oddziaływaniem z DNA. Pierwsze odkryte chemioterapeutyki wpływały głównie na syntezę DNA lub powodowały uszkodzenia nici nukleinowych, niemożliwe do naprawienia w sposób samodzielny przez komórki1). W miarę prowadzonych badań poznano nowe mechanizmy działania leków przeciwnowotworowych, takie jak alkilacja nukleotydów, zakłócanie aktywności enzymów inicjujących replikację i transkrypcję materiału genetycznego oraz kierowanie komórek nowotworowych do samoniszczenia (apoptazy). Opracowanie jest częścią szerszego tematu pt. "Badania nad poprawą selektywności i aktywności wybranych leków i naturalnych związków o właściwościach przeciwnowotworowych pod wpływem kompleksowania metalami", realizowanego w ramach grantu nr 2014/13/B/ NZ7/02352 przez Politechnikę Białostocką, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku i M.D. Anderson Cancer Center, Houston (USA). Przedmiotem tych badań jest (i) poszukiwanie nowych, bardziej skutecznych i selektywnych [...]

 Strona 1