Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Ewelina Zając"

Wykorzystanie rodzimych gatunków roślin w inżynierii środowiska

Czytaj za darmo! »

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej i napływ dużych środków finansowych w ramach programów spójnościowych przyczyniły się do dynamicznego wzrostu liczby inwestycji infrastrukturalnych, np. budowy dróg. Obiektom takim często towarzyszą miejsca pozbawione roślinności, - skarpy, nasypy drogowe, pobocza. W aglomeracjach miejskoprzemysłowych istotny problem stanowią także różnego rodzaj[...]

 Strona 1