Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Barbara HERMAN"

Brzegi morzu nieoddane


  Zmiany klimatyczne zachodzące w rejonie południowego Bałtyku przejawiają się w ostatnich dekadach rosnącą liczbą sztormów i podnoszeniem się poziomu morza. Oblicza się, że w ciągu najbliższego stulecia może on wzrosnąć nawet o metr, co doprowadzi do cofnięcia się linii brzegowej o 150-400 m. Projekt "Zabezpieczenie brzegów Morza Bałtyckiego będących w administracji Urzędu Morskiego w Gdyni" obejmuje trzy odcinki wybrzeża: Cypel Helski (gmina Hel), Ostrowo i Rozewie (gmina Władysławowo) oraz odcinek Westerplatte (gmina Gdańsk). Celem Projektu, realizowanego w latach 2007-2013, jest zahamowanie postępu erozji brzegów i utrzymanie linii brzegowej - a tym samym zwiększenie powierzchni terenów, gdzie zap[...]

Sopockie modernizacje

Czytaj za darmo! »

Lepszą wodę i mniej ścieków zyskają mieszkańcy Sopotu dzięki szczelniejszej instalacji wodno- kanalizacyjnej. Ma to im zapewnić realizowany właśnie projekt "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w uzdrowisku Sopot", realizowany w latach 2008-2013. Dofi nansowany z unijnych środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, projekt ma na celu zwiększenie wydajności i szczelności systemu kanalizacji sanitarnej oraz poprawę jakości wody pitnej i wzrost ni[...]

 Strona 1