Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"Mariusz GIEMZA"

Satysfakcja klienta w polskich organizacjach w świetle badań ankietowych

Czytaj za darmo! »

Stały rozwój organizacji, wzrost zamożności społeczeństw, przedsiębiorczość i szereg innych czynników natury ekonomicznej lub społecznej powodują nieustanny wzrost konkurencji. Dzięki temu możliwa jest zmiana dostawców produktów, spełniających coraz wyższe wymagania jakościowe. Spełnianie wymagań klienta jest jednym z ważniejszych składowych systemu zarządzania wdrożonego o wymagania zawart[...]

Satysfakcja klienta w polskich organizacjach zarządzanych przez jakość

Czytaj za darmo! »

Badanie satysfakcji winno być prowadzone przez każdą organizację, również przez organizację bez systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000.Istnienie oraz stały rozwój każdej organizacji, również tych, w których został wdrożony system zarządzania jakością zależy od klienta, a właściwie od stopnia jego satysfakcji. Satysfakcja klienta jest to odczucie, stan emocjonalny powstały bezpośrednio po[...]

Czynniki kształtujące satysfakcję klienta urzędu gminy - studium przypadku DOI:10.15199/48.2017.7.3


  Satysfakcja klienta jest płaszczyzną będącą w centrum zainteresowania praktycznie wszystkich podmiotów gospodarczych działających na rynku. Podmioty gospodarcze - organizacje działające na rynku konkurencyjnym nie mogą pozwolić sobie na bagatelizowanie zmieniających się potrzeb swoich klientów. Poprawne zaspokojenie potrzeb prowadzi do powstania właściwego poziomu satysfakcji klienta, a przez to do generowania przychodów dla tych organizacji. W organizacjach usługowych zorientowanych na klienta przyjmuje się strategię polegającą na: pozyskiwaniu danych nt. satysfakcji klienta, dokonywaniu pomiarów i analiz zmian (barometr) oraz działań wdrażających, obejmujących komunikowanie wyników pracownikom. Koncepcyjny model orientacji na klienta dla firm usługowych zakłada, że strategia orientacji na klienta, pomiary i analiza oraz komunikowanie wyników przekładają się na satysfakcję klienta i na wyniki finansowe [6]. Organizacje działające na rynku konkurencyjnym kształtują poziom jakości oferowanych wyrobów i usług, tak by charakteryzowały się właściwą jakością i wzbudzały zainteresowanie klientów. Decyzja klienta o akceptacji lub odrzuceniu produktu determinuje sukces lub porażkę organizacji na konkurencyjnym rynku [7]. Oprócz sfery konkurencyjnej funkcjonuje w polskiej gospodarce narodowej sektor, w którym działają różnorodne organizacje nietworzące rynku konkurencyjnego. Są w dużym stopniu monopolistami, dlatego z natury rzeczy nie muszą troszczyć się o klientów. Są to głównie organizacje dostarczające media do domów mieszkalnych i instytucji, świadczące usługi zdrowotne czy urzędy administracji publicznej. Wiele z tych organizacji stara się jednak właściwie zaspokajać potrzeby swoich klientów, tak samo jak jest ten proces realizowany przez organizacje działające w warunkach konkurencji, mimo że klient nie ma możliwości wyboru i zmuszony jest i tak korzystać z ich usług. Jest to w wielu przypadkach efekt funkcjonowania w[...]

Zastosowanie wybranych narzędzi jakości do monitorowania poziomu jakości płytek ceramicznych

Czytaj za darmo! »

Metody i narzędzia zastosowane w organizacji służą do zbierania i gromadzenia danych, opracowywania analiz, a następnie podejmowania odpowiednich decyzji na podstawie faktów.Organizacje, które wdrożyły system zarządzania jakością na podstawie wymagań zawartych w normie ISO 9001:2000 powinny, zgodnie z pkt. 8 tej normy, zaplanować i wdrożyć procesy monitorowania, pomiaru, analizy i doskonalen[...]

 Strona 1