Wyniki 1-10 spośród 42 dla zapytania: authorDesc:"Agnieszka Kita"

Co nowego w światowym cukiernictwie

Czytaj za darmo! »

W ostatnim tygodniu września (26-27.09.2006 r.) w siedzibie ZDS Solingen (renomowanego na całym świecie instytutu kształcenia i doskonalenia dla wszystkich branży przemysłu cukierniczego) odbyło się interesujące spotkanie poświęcone współczesnym i przewidywanym trendom obserwowanym w różnych gałęziach cukiernictwa. W sympozjum wzięło udział kilkadziesiąt osób z 12 krajów, głównie europejskich. [...]

Chocolate Technology 2006

Czytaj za darmo! »

W połowie grudnia (12-14.12.2006 r.) w przedświątecznej Kolonii odbyło się kolejne już spotkanie branży czekoladowej. W konferencji zorganizowanej przez ZDS Solingen udział wzięło około 400 osób reprezentujących 29 krajów (głównie europejskich, ale również z innych kontynentów). Podczas trzech dni obrad uczestnicy mieli okazję wysłuchać 20 referatów, 8 prezentacji, wziąć udział w sesji plakat[...]

Kwiat tłuszczowy

Czytaj za darmo! »

Czekolady jak i wyroby czekoladowane swą popularność zawdzięczają między innymi charakterystycznemu połyskowi powierzchni gotowych produktów. Brak bądź utrata połysku wraz z pojawieniem się szarobiałego nalotu określane mianem kwiatu tłuszczowego (ang. fat bloom) są jedną z ich najczęstszych wad.Stąd też od wielu lat prowadzone są badania nad wyjaśnieniem mechanizmu tworzenia kwiatu tłuszczowe[...]

Tradycyjne i nowoczesne metody formowania wyrobów czekoladowych

Czytaj za darmo! »

Odkrycia i postęp technologiczny w drugiej połowie XIX wieku stały się przełomowym momentem w formowaniu czekolad i wyrobów czekoladowych. Pierwsze formy wykonane były z metalu, a ich twórcami byli często artyści-rzeźbiarze. Już wówczas otrzymywane wyroby czekoladowe przyjmowały najróżniejsze kształty - szczególnie w odniesieniu do fi gurek czekoladowych.Przygotowanie formy było czasochłonne i [...]

Tłuszcze specjalnego przeznaczenia w technologii czekolady - tłuszcz kakaowy i jego alternatywy

Czytaj za darmo! »

Tłuszcze specjalnego przeznaczenia to tłuszcze o ściśle ukierunkowanym zastosowaniu, uwarunkowanym przede wszystkim ich strukturą chemiczną i właściwościami fi zycznymi, a zwłaszcza reologicznymi. Wyróżniają się one specyfi cznymi właściwościami sensorycznymi, a przede wszystkim funkcjonalnymi. Do takich tłuszczów zaliczane są między innymi tłuszcze cukiernicze, piekarskie oraz smażalnicze. Sp[...]

 Strona 1  Następna strona »