Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Zbigniew ŚWIERCZEK"

O początkach REFA

Czytaj za darmo! »

30 lat istnienia Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu (REFA) skłania do spojrzenia w przeszłość i wspominania z wdzięcznością naszej historii. Klimat dla powstania REFA stworzyły dwa wydarzenia. Pierwsze to ogłoszenie 29 listopada 1979 roku przez papieża Jana Pawła II świętego Franciszka z Asyżu niebieskim patronem ekologów, Drugie - to zryw "Solidarności" w sierpniu 1980 roku i ożywienie nadziei na demokratyczne przemiany oraz uwolnienie autentycznej aktywności społecznej w Polsce. W takim klimacie duchowym i społecznym mógł się zrodzić ruch, dążący do przemieniania świata przez przemianę serc, ze świętym Franciszkiem jako przewodnikiem. Autorem idei powstania franciszkańskiego ruchu ekologicznego był socjolog, pracownik Polskiej Akademii Nauk w W[...]

 Strona 1