Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"JANUSZ STOCHLAK"

Nowa monografia ochrony przyrody

Czytaj za darmo! »

okazji 30-lecia wrocławskiego Zespołu Prawa Ochrony Środowiska Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (Wrocław, 6-7 XII 2006 r.) ukazały się dwie ważne pozycje: Prawo i polityka w ochronie środowiska. Studia z okazji 40- lecia pracy naukowej Jerzego Sommera. Wrocław 2006 oraz praca pod redakcją prof. Wojciecha Radeckiego, obecnego szefa wrocławskiego Zespołu. Rok 2006 był owocny dla[...]

Ostatni podręcznik Profesora Stefana Kozłowskiego

Czytaj za darmo! »

Trzy miesiące przed nagłą śmiercią profesora Stefana Kozłowskiego (17 IX 2007 r. w Krynicy) ukazało się 2. wydanie jego monumentalnego dzieła Przyszłość ekorozwoju. Cykl podręczników profesora - Droga do rozwoju (PWN 1994), W drodze do ekorozwoju (PWN 1997), Ekologiczne problemy przyszłości świata i Polski (PWN 1998), Ekorozwój. Wyzwanie XXI wieku (PWN 2000, 2. wydanie 2002) oraz Przyszło[...]

 Strona 1  Następna strona »