Wyniki 1-10 spośród 22 dla zapytania: authorDesc:"PAWEŁ WIŚNIEWSKI"

X Konferencja pod auspicjami E-MRS "Nowoczesne technologie otrzymywania materiałów ceramicznych i metody ich badań" - Konstancin-Jeziorna, 5-6 czerwca 2007

Czytaj za darmo! »

Międzynarodowa Konferencja w Konstancinie-Jeziorna pod auspicjami Europejskiego Towarzystwa Badań Materiałów (E-MRS), organizowana jest cyklicznie co dwa lata. Tegoroczne spotkanie jest już dziesiątym - jubileuszowym i zarazem czwartym w Konstancinie. Wcześniejsze Konferencje odbywały się w Mądralinie i Białowieży. Tematyka spotkań poświęcona jest technologii, metodom badań oraz zastosowan[...]

Zastosowanie poli(alkoholu winylowego) w formowaniu tworzyw ceramicznych

Czytaj za darmo! »

Poli(alkohol winylowy) jest jednym z najczęściej stosowanych spoiw w technologii ceramiki. Jego duża wytrzymałość, niski koszt zakupu, stosunkowo łatwa rozpuszczalność w wodzie oraz łatwość usuwania w procesie wypalania sprawiają, że należy do niezawodnych polimerów używanych w procesach formowania tworzyw ceramicznych. W celu zastosowania odpowiedniego rodzaju poli(alkoholu winylowego) na[...]

Zanieczyszczenia komunikacyjne gleby na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego

Czytaj za darmo! »

Gleba, naturalny i złożony twór wierzchniej warstwy skorupy ziemskiej, jest jednym z najważniejszych zasobów przyrody. Stanowi środowisko życia roślin, zwierząt i człowieka. Dynamiczny rozwój komunikacji, mimo stosowania benzyny bezołowiowej, stał się jednym z głównych źródeł zanieczyszczenia środowiska glebowego. Szkodliwe substancje emitowane są do atmosfery, skąd przenikają do gleby w[...]

Dodatki organiczne we współczesnej ceramice - cz. I

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono podstawowe informacje dotyczące dodatków organicznych stosowanych w nowoczesnej technologii ceramiki, tj. plastyfikatory, upłynniacze czy spoiwa polimerowe. W pracy będącej przeglądem literatury szczególną uwagę skupiono na właściwościach spoiw polimerowych i różnicach pomiędzy spoiwami wodorozcieńczalnymi (dyspersjami polimerowymi), a spoiwami wodorozpuszczalnymi t[...]

Dodatki organiczne we współczesnej ceramice Cz. II. Właściwości spoiw

Czytaj za darmo! »

W drugiej części artykułu opisano podstawowe informacje dotyczące właściwości spoiw polimerowych stosowanych w procesach formowania tworzyw ceramicznych. W pracy uwagę skupiono na wpływie ciężaru cząsteczkowego (M w), temperatury zeszklenia (Tg) i kąta zwilżania spoiw (K z) na parametry kształtek ceramicznych z tlenku glinu przed i po procesie spiekania Słowa kluczowe: ciężar cząsteczkowy, [...]

2 Międzynarodowy Kongres Ceramiczny

Czytaj za darmo! »

W dniach 29.06 - 04.07.2008 w Weronie odbył się 2 Międzynarodowy Kongres Ceramiczny ICC2, któ­rego celem była integracja środowisk ceramicznych z niemal całego świata, a także przedstawienie wynikó­w prowadzonych badań naukowych z dziedziny technologii ceramiki w formie wykładó­w i plakató­w. Kongresy ICC odbywają i będą odbywać się co dwa lata - w innym kraju i na innym kontynencie. Pierwsz[...]

11 Konferencja i Wystawa Europejskiego Towarzystwa Ceramicznego (ECERS 2009) Krakó­w, 21-25.06.2009

Czytaj za darmo! »

W imieniu Polskiego Towarzystwa i swoim chciałbym serdecznie zaprosić czytelnikó­w i sympatykó­w "Szkła i Ceramiki" na 11 Konferencję i Wystawę Europejskiego Towarzystwa Ceramicznego, któ­ra odbędzie się w Krakowie w dniach 21-25.06.2009 w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Międzynarodowa Konferencja Europejskiego Towarzystwa Ceramicznego tradycyjnie organizowana jest prz[...]

 Strona 1  Następna strona »