Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Łukasz Kubiak"

Standardy w druku natryskowym


  Jakość w druku natryskowym w dużej mierze zależy od współdziałania atramentu i podłoża (papieru). Osiągnięcie optymalnego efektu takiego współdziałania nie jest zadaniem łatwym i nad jego rozwiązaniem obecnie pracują producenci atramentu i podłoży do druku natryskowego. Jedną z przyczyn niezadowalającej jakości odbitek natryskowych jest rozlewanie się nadruku na zwykłych rodzajach papieru. Jednym z kierunków rozwiązania tego problemu jest opracowywanie specjalnych papierów do druku natryskowego, innym - opracowywanie nowych rodzajów atramentów, pozwalających na uzyskanie wysokiej jakości nadruku na różnych rodzajach podłoży, w tym i na zwykłych papierach. Jeszcze do niedawna nie było żadnej znormalizowanej metody oceny przydatności papieru do druku natryskowego. Pierwszymi standardami w tym zakresie są niemieckie normy DIN 53131 "Badanie papieru - Ocena jakości papieru do druku inkjet", części 1-3, w których opisano procesy testowe dla druku natryskowego. Pierwsza część normy DIN 53131-1 "Prüfung von Papier - Inkjet-Medien - Teil 1: Cockle" ("Badanie papieru - Ocena jakości papieru do druku inkjet - Część 1: Marszczenie się papieru") została wydana w 2003 r. Norma wyznacza sposób oznaczania deformacji papieru (marszczenia się) na skutek współdziałania papieru z atramentem (tworzenia się widocznej fali na materiale zadrukowanym) po zakończeniu procesu druku natryskowego. Norma definiuje cztery rodzaje defektów w postaci deformacji papieru na skutek współdziałania papieru i atramentu w trakcie drukowania i po nim: - marszczenie się papieru (cockle) - tendencja podłoża drukowego do deformacji (tworzenia fali) tuż po zadrukowaniu na drukarce atramentowej, - suche marszczenie się papieru (dry cockle) - widoczna deformacja papieru po 24 godzinach od zakończenia procesu druku, - mokre marszczenie się papieru (wet cockle) - pojawiająca się na odwrotnej stronie papieru deformacja (tworzenie się fali[...]

 Strona 1