Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"J.K."

Lepiej z wynalazkami

Czytaj za darmo! »

Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy ma już długą, liczącą 37 lat, tradycję. Organizuje go resort pracy i kilka innych instytucji, takich jak centrale związków zawodowych i federacja NOT. W praktyce organizatorem jest CIOP, gdzie działa sąd konkursowy. W ciągu ostatnich kilkunastu lat systematycznie zmniejszała się liczba zgłoszeń - przed dwoma laty było ich zaledwie 35. Ale tendencja się zmienia. W ubiegłym roku napłynęły już 74 projekty, w tym 66 w grupie rozwiązań technicznych i organizacyjnych, i 8 w kategorii prac naukowo‑badawczych. Do tegorocznego konkursu zgłoszono 79 prac, z czego 71 w kategorii "rozwiązania technologiczne i organizacyjne" i 8 prac naukowo-badawczych. W sumie przyznano 9 nagród i 20 wyróżnień. Wysokość poszczególnych nagród wynosiła od 3[...]

 Strona 1