Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"Marek Przeździak"

Polbisco: niekorzystny przepis

Czytaj za darmo! »

Stowarzyszenie Polskich Producentów Wyrobów Czekoladowych i Cukierniczych Polbisco i Caobisco - działające w skali Unii Europejskiej Stowarzyszenie Przemysłu Cukierniczego uczestniczyły w procesie opracowywania Rozporządzenia (WE) 1924/2006, o którym pisze J. Ciok str. 8). Poniżej zamieszczamy opinię Polbisco nt. tego przepisu.Niestety ostateczny kształt rozporządzenia - pomimo wysiłków zarówn[...]

Wzrost cen surowców spowoduje wzrost cen wyrobów czekoladowo-cukierniczych

Czytaj za darmo! »

Ostatnio zanotowany znaczący wzrost cen podstawowych surowców, takich jak: produkty mleczarskie, zboża, oleje roślinne, kakao i orzechy laskowe - budzi poważne obawy firm zrzeszonych w Polbisco - Stowarzyszeniu Polskich Producentów Wyrobów Czekoladowych i Cukierniczych.Dostępność produktów mleczarskich jest bardzo ograniczona. W ostatnim roku ceny mleka w proszku wzrosły o ok. 75 proc., natomi[...]

Dobry stan ekonomiczny przemysłu cukierniczego

Czytaj za darmo! »

Według Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej przemysł cukierniczy w ostatnich latach rozwijał się osiągając dobre wyniki finansowe. Wskaźniki ekonomiczne utrzymywały się na poziomie uznawanym za względnie wysoki, a sprawność działania firm uległa poprawie - podaje Jadwiga Drożdż w opracowaniu poświęconym wynikom ekonomicznym przemysłu spożywczego*.W 2007 r. przemysł cukiernicz[...]

Problemy branży czekoladowo-ciastkarsko-cukierniczej

Czytaj za darmo! »

W tej chwili branża cukiernicza jest jednym z większych eksporterów na krajowym rynku spożywczym. Rocznie na eksport idzie 30 proc. produkcji o wartości ponad 2,3 mld zł. Wraz z wycofaniem dopłat, fi rmy będą miały problem, by utrzymać się na zagranicznych rynkach. Trudniejsze także może okazać się zdobywanie nowych - podaje Gazeta Prawna. Według szacunków producentów, w ten sposób eksport może spaść nawet o kilkadziesiąt procent. Problemu nie rozwiąże przeniesienie produkcji na rynek wewnętrzny, który jest bardzo nasycony. Małe i średnie fi rmy swoją szansę upatrywały w eksporcie. Po wejściu do Unii Europejs[...]

Walne Zebranie Polbisco


  6 grudnia 2010 r. odbyło się Walne Zebranie POLBISCO Stowarzyszenia Polskich Producentów Wyrobów Czekoladowych i Cukierniczych. Obecnie Stowarzyszenie zrzesza ponad 40 fi rm produkujących wyroby czekoladowe, ciastkarskie i cukiernicze. Polbisco reprezentuje fi rmy, które łącznie zatrudniają ok. 14,5 tys. osób, produkują rocznie ponad 400 tys. ton wyrobów, o wartości netto ok. 7,2 mld zł. Pierwsza część zebrania dotyczyła spraw fi nansowych to jest zatwierdzenia budżetu na rok 2011, który uchwałą Walnego Zgromadzenia został przyjęty. Następnie sekretarz generalny Marek Przeździak przedstawił sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w roku 2010 oraz plan działań na rok 2011. Najważniejsze zagadnienia, którymi w roku 2010 zajmowało się Stowarzyszenie to kwestie prawne, związane m.in. z: pracami w Unii Europejskiej nad nowymi przepisami w zakresie znakowania żywności, oświadczeniami żywieniowymi i zdrowotnymi oraz systemem profili żywieniowych, dodatkami do żywności, zanieczyszczeniami środowiskowymi i przemysłowymi, urzędową kontrolą żywności. Stowarzyszenie monitoruje również systemy samoregulacji tak w zakresie znakowania jak i reklamy żywności. Walne Zebranie Polbisco Bardzo istotną sprawą były też kwestie dotyczące sytuacji na rynku podstawowych dla branży surowców (cukier, mleko czy kakao), a także zmiany ustawy o podatku od towarów i usług. Stowarzyszenie Polskich Producentów Wyrobów Czekoladowych i Cukierniczych POLBISCO jako organizacja zrzeszająca największych przemysłowych użytkowników cukru w Polsce z zaniepokojeniem śledzi sytuację na rynku jednego z podstawowych dla branży surowców, jakim jest cukier. Aktualna sytuacja na polskim i europejskim rynku cukru jest bardzo trudna, zarówno dla konsumentów jak i przemysłowych jego użytkowników. Przewidziana na lata 2006-2009[...]

Reforma rynku cukru

Czytaj za darmo! »

Przed akcesją Polski do Unii Europejskiej polski przemysł cukrowniczy produkował ponad 2 mln ton cukru rocznie. W chwili akcesji kwota produkcji cukru dla Polski została uzgodniona na poziomie 1,6 mln ton, co pokrywało zapotrzebowanie rynku wewnętrznego, które pozostaje na tym samym poziomie do dnia dzisiejszego. W wyniku unijnej reformy rynku cukru, od 2006 roku kwoty produkcji cukru dla Polski sukcesywnie się zmniejszały do obecnego poziomu 1,4 mln ton rocz[...]

Czy możemy liczyć na obniżenie i ustabilizowanie cen cukru w Polsce i Unii Europejskiej?

Czytaj za darmo! »

Komisja Europejska przedstawiła propozycję likwidacji kwotowania produkcji cukru w UE w 2015 r. Czy możemy na to liczyć? Czy Parlament Europejski i Rada poprze tę zapowiedź? Już wiemy, że stanowisko Rządu RP, zawarte w dokumencie przygotowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi do projektu pakietu legislacyjnego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020, jest bardzo niekorzystne dla wszystkich indywidualnych konsumentów oraz przemysłowych użytkowników cukru. Ministerstwo Rolnictwa proponuje przedłużenie obowiązującej obecnie organizacji rynku cukru do roku 2020. Co to oznacza dla nas wszystkich? Na pewno bardzo wysokie ceny[...]

Kto zarabia, a kto traci na kwotach cukrowych?

Czytaj za darmo! »

Dlaczego cukier jest taki drogi? Jak podaje Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAMMU/FAPA) w ubiegłym roku notowania cukru na światowych giełdach spadały. W Nowym Jorku surowiec ten w ciągu roku potaniał o 17%, a w Londynie o 15%. W UE natomiast, a w szczególności w Polsce ceny cukru nadal są bardzo wysokie i to pomimo dużej produkcji w kampanii 2011/2012 oraz bardzo dobrych prognoz na rok gospodarczy 2012/2013. Jak szacuje Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej produkcja cukru w bieżącym roku gospodarczym w Polsce wyniesie 1850-1900 tys. ton. Niestety nie ma to wpływu na utrzymujące się wysokie ceny tego surowca, g[...]

 Strona 1