Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Piotr SAMÓL"

Jak chronić pas nadmorski?


  Nie będzie nadużyciem, jeśli powiemy, że Sopot, a także większość dzielnic Gdańska i Gdyni, są wciśnięte między brzeg morza i porośnięte lasami morenowe wzgórza. Malowniczy styk zatoki, miasta i olszynowych lasów zostaje w pamięci każdego odwiedzającego Trójmiasto. Miejska zabudowa skupia się wzdłuż głównej arterii komunikacyjnej - drogi i linii kolejowej, łączącej Gdańsk z Gdynią. Jedynie miejsca, gdzie miejska zabudowa dotarła bezpośrednio nad brzeg morski, to Sopot, Orłowo i śródmieście Gdyni. Poza tymi gęsto zabudowanymi dzielnicami, większość plaż od Brzeźna po port w Gdyni sąsiaduje z terenami zielonymi. Ten nie tak gęsto zabudowany obszar Trójmiasta, położony bezpośrednio nad Zatoką, zwykło się nazwać "Pasem Nadmorskim". Z uwagi na centralne położenie Sopotu rozróżnić możemy część północną i południową, które od końca XIX w. nie są już ze sobą połączone. Nasze opracowanie dotyczy tylko tej drugiej części, położonej w granicach miasta Gdańska i Sopotu. Południowa część pasa nadmorskiego jest położona między ujściem Martwej Wisły, a przystanią rybacką w Sopocie. Jego zachodnią (dość miękką) granicę stanowią duże osiedla mieszkaniowe Gdańska - Żabianka, Przymorze, Zaspa, Wrzeszcz oraz niewielka, ale pośpiesznie przebudowywana przed Euro 2012, Letnica. Niestety, w przyszłości granica między nimi a terenami zielonymi będzie jeszcze bardziej czytelna, ponieważ ma po niej przebiegać tzw. Droga Zielona - dwujezdniowa arteria, łącząca wymienione dzielnice z obwodnicą Trójmiasta (S6). Podkreślmy, że cechą charakterystyczną pasa nadmorskiego jest dominacja terenów zielonych, które w ostatnich latach poddawane są niestety coraz większej presji urbanizacyjnej. Grozi to tym, że las nadmorski, Park Reagana, relikty boru sosnowego porastającego wydmy, parki zdrojowe w Jelitkowie i Brzeźnie, nieużytki w strefach ochrony ujęć wody (Zaspa, Czarny Dwór, ul. Bitwy pod Płowcami), ciąg Potoku Oliwskiego czy reliktu lasu łęg[...]

 Strona 1