Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"JOLANTA ROBAK"

Ekstrakcja nadkrytyczna - istota metody, aparatura

Czytaj za darmo! »

Wyjaśniono istotę ekstrakcji nadkry tycznej oraz scharakteryzowano substancje, które w stanie nadkrytycznym mogą być stosowane w tym procesie. Opisano główne elementy i zasadę działania ekstraktora nadkrytycznego. ierwsze wzmianki o rozpuszczalności substancji stałych w gazach pochodzą z końca ubiegłego wieku". Dopiero jednak w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych naszego stulecia podję[...]

Zastosowanie ekstrakcji nadkrytycznej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono zastosowania ekstrakcji nadkrytycznej prowadzonej z wykorzystaniem różnych mediów ekstrahujących, używanych bez modyfikatorów i z ich dodatkiem. Podano układy ekstrakcyjne (w większości wypadków zawierające ditlenek węgla) stosowane w skali laboratoryjnej i przemysłowej. kstrakcja nadkrytyczna jest metodą wydzielania pojedynczych substancji lub grup substancji z mieszanin, głów[...]

Badania porównawcze wybranych metod oceny stabilności paliw zawiesinowych DOI:10.15199/62.2018.3.5


  Zawiesiny węglowo-wodne o zawartości węgla 40-80% stanowią jedną z form paliwa węglowego, możliwą do wykorzystania zarówno w procesie spalania, jak i zgazowania. Czynniki wpływające na właściwości zawiesin węglowych można podzielić1) na (i) czynniki wynikające z pierwotnych właściwości węgla (charakter chemicznej powierzchni węgla, skład petrograficzny i refleksyjność witrynitu, skład elementarny, zawartość popiołu i wilgoci równowagowej) oraz (ii) czynniki zależne od sposobu przygotowania paliwa (uziarnienie, zawartość fazy stałej, zastosowanie dodatku stabilizatorów i dyspergatorów, modyfikacja pierwotnych właściwości węgla). Jak dla każdego paliwa, tak i dla paliwa węglowego w formie zawiesiny wodnej najistotniejszą cechą użytkową jest wartość opałowa, zależna od zawartości i jakości węgla wchodzącego w jego skład. Komercyjne wykorzystanie paliwa zawiesinowego związane jest ponadto z koniecznością zapewnienia takich jego walorów użytkowych, jak odpowiednia lepkość (decydująca o możliwości jego przepompowywania, transportu rurociągami i rozpylania) oraz stabilność sedymentacyjna (decydująca o możliwości magazynowania paliwa)2). Stabilność sedymentacyjna jest parametrem jakościowym, który definiuje zdolność do zachowania układu rozmieszczenia cząstek węgla w niezmiennej postaci bez względu na działające siły zewnętrzne oraz czas. Najistotniejsze czynniki wpływające pozytywnie na stabilność węglowych paliw zawiesinowych to hydrofobowy charakter powierzchni węgla, charakterystyczny dla węgli o wyższym stopniu metamorfizmu, mała średnia średnica cząstek węgla i polidyspersyjny rozkład uziarnienia (zapewniający lepsze upakowanie cząstek) oraz wykorzystanie odpowiednich substancji dyspergujących i stabilizujących wytworzony układ dwufazowy węgiel-woda. Istnieje wiele metod oceny stabilności zawiesin. Są to przede wszystkim różnego rodzaju testy sedymentacyjne. Mnogość metod i warunków dokonywania oceny stabilności zawiesin węglowyc[...]

 Strona 1