Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"MIROSŁAW SZUKIEWICZ"

Selektywne uwodornienie acetylenu. Analiza wpływu rozkładu stężenia palladu w ziarnach katalizatora

Czytaj za darmo! »

Przedmiotem pracy jest analiza w drodze symulacji komputerowej wpływu rozkładu stężenia palladu w ziarnach katalizatora na jego selektywność i aktywność na pierwszej półce reaktora stosowanego w metodzie tail-end dla selektywnego uwodornienia acetylenu. Obliczenia stanowią integralną część badań nad katalizatorami do selektywnego uwodornienia acetylenu i nad optymalizacją warunków ich pracy [...]

Modelowanie przemysłowego złoża katalizatora uwodornienia benzenu

Czytaj za darmo! »

Zaproponowano różniczkowo-algebraiczny model reaktora uwodornienia benzenu do cykloheksanu umożliwiający analizę pracy reaktora nieizotermicznego z uwzględnieniem zatruwania katalizatora. Model dobrze symuluje pracę reaktora w skali półtechnicznej dając wyniki bardzo zbliżone do wyników eksperymentu. A math. model of PhH to cyclohexane hydrogenation on Ni catalyst (including H mass, poison[...]

Dezaktywacja niklowego katalizatora uwodornienia benzenu w złożu przemysłowym

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono analizę przebiegu dezaktywacji niklowego katalizatora uwodornienia benzenu podczas kilkuletniej pracy w reaktorze przemysłowym. Posługując się matematycznym modelem reaktora na podstawie materiałowych bilansów i zmierzonych profili temperatury, obliczono zmianę aktywności katalizatora wzdłuż złoża podczas całej eksploatacji. Obliczono także profile temperatury odpowiadające dezaktywacji katalizatora jedynie na drodze zatrucia siarką. Stwierdzono, że samo zatrucie siarką nie tłumaczy charakteru zmian aktywności w czasie długotrwałej pracy katalizatora. Com. Ni catalyst used for hydrogenation of PhH to cyclohexane under industrial conditions was monitored for several years to det. the decrease of its catalytic activity the bed length along. The results were com[...]

 Strona 1