Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"MACIEJ GARDZIŃSKI*) "

Nowe produkty Petrochemii Płock SA w aspekcie jakości i ochrony środowiska

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono najważniejsze nowe produkty wytwarzane w Petrochemii Płock SA, omawiając ich właściwości fizykochemiczne, walory użytkowe i możliwości zastosowania. Opisano rozwój produkcji paliw i wskazano drogi dalszego doskonalenia ich jakości. Wzwiązku z nową sytuacją gospodarczą Polski zakłady produkcyjne chcące funkcjonować na wolnym rynku muszą dążyć do zaspokojenia oczekiwań klientów,[...]

Technologie i trendy w produkcji Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku w latach 1960÷1993

Czytaj za darmo! »

Omówiono historię rozwoju "Petrochemii Płock" SA. Przedstawiono rozwój technologii w przedsiębiorstwie i kolejne włączanie do produkcji nowych technologii i procesów. Omówiono postęp osiągnięty w poszczególnych technologiach, który umożliwił wprowadzenie do produkcji wielu nowych, wysokojakościowych wyrobów oraz zwiększenie głębokości i efektywności przerobu ropy. Procesy rafineryjne 27 st[...]

Badania nad otrzymywaniem nowej generacji uniwersalnego i ekologicznego płynu do chłodnic samochodowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono obowiązujące w Polsce wymagania stawiane płynom i koncentratom stosowanym w układach chłodzenia pojazdów samochodowych oraz wyniki badań uniwersalnego, ekologicznego płynu chłodzącego świadczące o tym, że spełnia on wszelkie wymagania stawiane tego rodzaju preparatom. Określono eksploatacyjne właściwości płynu Petrygo i koncentratu Petrygo K. Wykazano, że preparaty te mogą być [...]

 Strona 1