Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"ZBIGNIEW SZTABERT"

Z HISTORII CHEMII - Jan Dyduszyński (1898÷1970)

Czytaj za darmo! »

Wbieżącym roku, 27 lipca, mija setna rocznica urodzin prof. Jana Dyduszyńskiego - jednego z twórców polskiego przemysłu chemicznego okresu międzywojennego i nauczyciela kadry inżynierskiej zajmującej się budową instalacji chemicznych oraz konstruowaniem aparatury procesowej. Szczególnie cenił go prof. Ignacy Mościcki, z którym Dyduszyński projektował i realizował obiekty produkcyjne Zakła[...]

Komputerowe wspomaganie prac studialnych, badawczych i projektowych dla przemysłu chemicznego

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono szeroki zakres stosowanych w Instytucie Chemii Przemysłowej (IChP) w Warszawie komputerowych środków wspomagających prace studialne, badawcze i projektowe prowadzone przy planowaniu rozwoju przemysłu chemicznego, rozwoju lub restrukturyzacji zakładu chemicznego oraz projektowaniu lub modernizacji technologii przemysłu chemicznego. eformy ekonomiczne i restrukturyzacja gospodark[...]

Modernizacja technologii chemicznych w aspekcie zmniejszenia ich uciążliwości dla środowiska

Czytaj za darmo! »

Uprzemysłowienie świata powoduje wzrost zanieczyszczenia powietrza, wód i gleby, co zagraża zdrowiu iudzi, a także florze i faunie. W niniejszym artykule omówiono niektóre z opracowań Instytutu Chemii Przemysłowej w Warszawie z zakresu technologii oczyszczania gazów i ścieków. Katalizatory zeolitowe do procesów oczyszczania gazów odlotowych z tlenków azotu Ograniczenie emisji NOx w procesac[...]

 Strona 1