Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"Agnieszka Wysocka-Robak"

Wpływ skrobi na właściwości optyczne i starzenie papierów białych


  Jak wiele innych materiałów, papier podczas przechowywania ulega starzeniu naturalnemu pod wpływem działania czynników zewnętrznych. Proces ten prowadzi do nieodwracalnych zmian o charakterze destrukcyjnym (1). Starzenie wytworów papierowych spowodowane jest głównie działaniem światła, ciepła, wilgoci i gazów zawartych w atmosferze, przy czym każdy z tych czynników może wpływać na trwałość papieru oddzielnie, jak i w połączeniu z innymi czynnikami (2). W celu przewidywania zmian zachodzących w czasie w wytworach papierowych stosuje się sztuczne starzenie papieru. Metodę tę należy traktować jako wygodną, porównawczą metodę badawczą, która umożliwia natychmiastowe uzyskanie niezbędnych informacji. Badanie stopnia lub szybkości utraty właściwości papierów w trakcie przyśpieszonego starzenia są, jak dotąd, jedynym sposobem nabycia wiedzy o ich trwałości (3). PRACE NAUKOWO - BADAWCZE PRZEGLĄD PAPIERNICZY · 67 · PAŹDZIERNIk 2011 633 3, na którym przedstawiono przykładowo współrzędne barwy niektórych z badanych papierów. Różnice barwy badanych papierów w stosunku do wzorca, jakim był papier niezaklejany przed sztucznym starzeniem, przedstawiono [...]