Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Anna Sołtysek"

Wpływ odkształcenia w procesie ciągnienia na korozję wżerową drutów prowadzących dla endourologii

Czytaj za darmo! »

Celem pracy była ocena odporności na korozję wżerową drutów stosowanych w zabiegach endourologicznych. Badania przeprowadzono na próbkach drutu ze stali nierdzewnych typu Cr-Ni-Mo. Pomiary realizowano w roztworze sztucznego moczu z wykorzystaniem systemu do badań elektrochemicznych VoltaLab®PGP201. Ustalono wpływ odkształcenia zadawanego w procesie ciągnienia drutu na odporność na korozję e[...]

Zależność między umocnieniem a korozją wżerową drutów wykonanych ze stali nierdzewnej Cr-Ni-Mo w środowisku płynów ustrojowych

Czytaj za darmo! »

Celem pracy było określenie odporności korozyjnej drutów ze stali nierdzewnej typu Cr-Ni-Mo w roztworze symulującym środowisko tkanki kostnej. Pomiary realizowano w roztworze Tyroda z wykorzystaniem systemu do badań elektrochemicznych VoltaLab®PGP201. Ustalono wpływ umocnienia odkształceniowego drutów na odporność na korozję wżerową. The purpose of the study is to establish resistance to el[...]

Badania odporności na korozję elektrochemiczną drutów stalowych stosowanych w zabiegach urologicznych

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań odporności na korozję elektrochemiczną drutów wykonanych ze stali nierdzewnej X10crni18-8. Pomiary realizowano w roztworze sztucznego moczu z wykorzystaniem systemu do badań elektrochemicznych VoltaLab®PGP201. na podstawie zarejestrowanych krzywych polaryzacji wyznaczono charakterystyczne wielkości opisujące odporność na korozję elektrochemiczną, tj.: potencjał przebicia, opór polaryzacyjny, gęstość prądu korozyjnego, a także szybkość korozji. określono wpływ odkształcenia w procesie ciągnienia oraz sposobu przygotowania powierzchni drutów na ich odporność na korozję wżerową. The work presents the results of electrochemical corrosion tests of wire made of stainless steel X10CrNi18-8. The tests were performed in artificial urine solution with the[...]

Właściwości drutów stalowych stosowanych w endourologii

Czytaj za darmo! »

od prawidłowego rozwiązania problemów technologicznych w zakresie wytwarzania narzędzi i instrumentarium do zabiegów zależy sukces realizowanego leczenia endourologicznego. Powszechnie stosowanymi metodami leczenia endoskopowego są przezskórna nefrolitorypsja i ureterorenoskopia. W pracy przedstawiono charakterystykę drutów prowadzących stosowanych w PCNL i URS. Pomiarów drutów dokonano metodam[...]

 Strona 1