Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Jolanta Klimczak"

Szybkość zmian oksydacyjnych lipidów w funkcji temperatury przechowywania mrożonego boczku wędzonego

Czytaj za darmo! »

Badano wpływ temperatury przechowywania na zmiany oksydacyjne lipidów w mrożonym boczku wędzonym przechowywanym w -15, -30 i -50°C. Określono kinetykę zmian liczb: nadtlenkowej (LOO), anizydynowej (LAN), tiobarbiturowej (TBA) i kwasowej (LK). Ponadto określono stopień utleniania tłuszczu (liczba Totox). Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że przechowywanie w temperaturze -30 i -50°C [...]

Zmiany właściwości antyoksydacyjnych mrożonej kapusty brukselskiej w funkcji czasu i temperatury przechowywania

Czytaj za darmo! »

Badano zawartość witaminy C i stopień zmiatania wolnych rodników DPPH w mrożonej kapuście brukselskiej przechowywanej w -20, -30 i -50°C. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że w temperaturze -50°C zmiany degradacji witaminy C oraz właściwości antyoksydacyjnych przebiegały najwolniej. Ponadto stwierdzono, że mniejszą stabilnością charakteryzowały się właściwości antyoksydacyjne niż w[...]

Kinetyka zmian właściwości antyoksydacyjnych brokułów w czasie zamrażalniczego przechowywania

Czytaj za darmo! »

Badano zdolności antyoksydacyjne mrożonych brokułów. Blanszowane brokuły mrożono i przechowywano w temperaturze -15, -20 i -40°C. W określonych odstępach czasu oznaczano zawartość witaminy C i efektywność wygaszania wolnych rodników DPPH.. Stwierdzono wysoką trwałość witaminy C i efektywności zmiatania wolnych rodników w temperaturze najniżej. Samples of frozen broccoli were tested for an ant[...]

 Strona 1