Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Maciej MIEZIAN"

Stare korzenie Nowej Huty

Czytaj za darmo! »

10/2010 28 Stare korzenie Nowej Huty G dybyśmy znaleźli się w Kra- kowie w czasach Jagiellonów, uderzyłby nas przemysłowy charakter podwawelskiego grodu, otoczonego licznymi dymiącymi kominami i sztolniami kopalń. Od wieków już wokół miasta rozwijał się przemysł. Król Zygmunt Stary z okien wawelskiej rezydencji mógł oglądać za- równo huty miedzi w Mogile, kopalnie siarki w Swoszowicach, kamieniołomy na Krzemionkach, jak i niezliczone młyny, folusze, kuźnie i odlewnie w samym mie- ście oraz jego najbliższym otoczeniu. Dochody skarbu koronnego w dużej mierze pochodziły z przemysłu. Wielickie kopalnie soli, olkuskie złoża ołowiu i cyn- ku oraz mogilskie huty miedzi - to źródła bogactwa dawnej Polski, dostarczające prawie połowę budżetu państwa! Dolinki jurajskie - krakowski Krzywy Róg Wiadomo, że do Huty im. Lenina rudę sprowadzano z Krzywego Rogu na Ukra- inie, ale skąd brali ją dawni mieszkańcy miasta? Otóż podkrakowskie dolinki ob- fi tują w złoża rud darniowych, które daw- niej w pełni zaspokajały potrzeby miesz- k[...]

 Strona 1