Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ROLAND BANECKI"

Nowa technologia formerów do poprawy jakości i drukowności papierów

Czytaj za darmo! »

Pierwsze formery dwusitowe dla papierów drukowych zastosowano w latach 60. XX wieku. Obok gapformerów rozwijano również maszyny z sitem górnym, które umieszczano nad sitem płaskim (formery hybrydowe). Po prostej przebudowie sita płaskiego pozwoliły one na produkcję papierów odwadnianych z obu stron wstęgi. Rozwój formerów hybrydowych rozpoczął się w latach 70., podczas przebudowy istniejącyc[...]

 Strona 1