Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ROMAN JAKUBCZAK"

Analiza możliwości otrzymania walcówki o strukturze z efektem TRIP na linii kontrolowanego chłodzenia Stelmor


  Celem badań przedstawionych w artykule było przeprowadzenie prób regulowanego chłodzenia walcówki na linii Stelmor dla uzyskania w jej strukturze austenitu szczątkowego, bezpośrednio decydującego o efekcie TRIP. Badania obejmowały analizę porównawczą walcówki chłodzonej według tradycyjnej technologii chłodzenia (stosowanej na druty spawalnicze) i niekonwencjonalnej metody chłodzenia, zapewniającej otrzymanie walcówki z efektem TRIP. The realization of control cooling process steel wire rods on Stelmor line to the aim of obtaining retained austenite in the structure which directly decides about TRIP effect was made in the work. Research was concerned with comparative analysis for wire rods cooled with use of traditional technology (for welding wires) and unconventional cooling method with assured getting the wire rods with TRIP effect. Słowa kluczowe: efekt TRIP, linia Stelmor, druty spawalnicze Key words: TRIP effect, Stelmor line, welding wires 1. Wprowadzenie. Obecnie stal TRIP stosuje się przede wszystkim na blachy karoseryjne. Strukturę zapewniającą efekt TRIP uzyskuje się w blachach dwoma metodami. Pierwsza z metod pozwala na otrzymanie blachy gołej lub ocynkowanej o strukturze TRIP, poprzez prowadzenie obróbki cieplnej zimnowalcowanych blach na liniach zanurzeniowego cynkowania ogniowego lub liniach ciągłego wyżarzania [1]. Proces ten polega na wyżarzaniu blach w zakresie temperatur wyżarzania międzykrytycznego (780’880°C), następnie szybkim chłodzeniu i izotermicznym wytrzymaniu w temperaturach przemiany bainitycznej (350’500°C) i chłodzeniu do temperatury otoczenia. Druga metoda polega na przeprowadzeniu procesu kontrolowanego chłodzenia, po procesie walcowania na gorąco. Pierwszy etap p[...]

 Strona 1