Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Alfred Król"

Edukacyjna ścieżka przyrodnicza w krakowskim Lesie Wolskim DOI:


  Las Wolski stanowi największą powierzchnię leśną na mapie Krakowa, jest lasem komunalnym dużej aglomeracji miejskiej. Dzięki niepowtarzalnym walorom przyrodniczym i krajobrazowym od 1981 roku należy do Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych. Chroni cenne zasoby przyrodnicze, geologiczne, historyczne i krajobrazowe. Najważniejszą funkcją Lasu Wolskiego jest wypoczynek i rekreacja oraz ochrona powietrza. W roku 2013 dla upowszechnienia w społeczeństwie wiedzy o środowisku leśnym, uzupełnienia świadomości o potrzebie ochrony ojczystej przyrody, Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Krakowie przygotował projekt edukacyjnej ścieżki przyrodniczej. Spotkało się to z dużą życzliwością władz miasta Krakowa, w tym dra inż. Józefa Skotnickiego, dyrektora Miejskiego Parku i Ogrodu Zoologicznego, oraz uzyskało finansowe wsparcie od spółki Orlen Oil w Krakowie. Ponieważ Las Wolski stanowi całoroczną bazę rekreacyjną dla mieszkańców Krakowa i turystów, bardzo licznie odwiedzających miasto, oraz jest terenem częstych wycieczek szkolnych, postanowiono przybliżyć wiedzę o wartościach tego cennego obiektu. 9 czerwca 2015 roku otwarto ścieżkę przyrodniczą. W jej uroczystym otwarciu uczestniczyli przedstawiciele władz miasta, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Lasów Państwowych, Dyrekcji Miejskiego Parku i Ogrodu Zoologicznego, Polskiego Klubu [...]

 Strona 1