Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ANNA BRODACKA"

Badania jakości i przydatności opakowań do chłodzonych produktów spożywczych

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano europejskie i krajowe regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa stosowania materiałów i wyrobów opakowaniowych. Przedstawiono ogólne zasady oznaczania jakości opakowań chłodzonych produktów spożywczych. Szczególną uwagę zwrócono na metody badania migracji substancji małocząsteczkowych z opakowania do zapakowanego produktu, w tym migracji globalnej i specyficznej.Opako[...]

 Strona 1