Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Petr styrnaL"

Modification of Slag in the Ladle by the Help of Briquetted Fluxing Agents


  The paper presents results of influence of thinner additions into the steelmaking slag on steel desulphurization in the ladle. Compa- rison of effectivity of two developed briquetted thinners based on Al2O3 with the thinner in common used at the steelworks Třinecké železárny, a.s. was made. W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu dodatków upłynniacza żużla na odsiarczanie stali w kadzi stalowniczej. Przeprowadzono porównanie skuteczności dwóch rodzajów badanego, brykietowanego upłynniacza żużla na bazie Al2O3 z upłynniaczem powszechnie stosowanym w stalowni Třinecké železárny, a.s. Key words: fluxing agent, fluorspar, corundum, steel, secondary metallurgy Słowa kluczowe: upłynniacz żużla, fluoryt, korund, stal, rafinacja pozapiecowa Table 1. Chemical composition of the steel grade S355J Tablica 1. Skład chemiczny stali S355J Element C MnSi P S Cu CrNiAl Min. content (wt. %) 0.171.250.15---------------0.020 Max. content (wt. %) 0.201.450.550.0300.0300.200.100.200.045 2011 r. HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE S. 773 EN 10025-2). Chemical composition of this steel is given in Table 1. After processing of the heat in oxygen converter a slagless tapping into a ladle was performed. The ladle contained prepared slag mixture, comprised of the tested fluxing agent and lime in proportion 1 : 4. During tapping steel was deoxidi[...]

 Strona 1