Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Hubert OBORA"

Ewolucja i dyfuzja metody QFD

Czytaj za darmo! »

Pomimo stosowania metody QFD w praktyce już od końca lat 60. jej znajomość jest wciąż niewielka.Parokrotnie opisywano metodę QFD, która w obecnej postaci charakteryzuje się układem czterech podstawowych macierzy. Warto jednak przedstawić szersze tło powstania tej metody z tego powodu, iż w początkowych fazach rozwoju macierze bazujące na macierzy House of Quality w ogóle nie występują w ory[...]

Kierunki rozwinięcia metody QFD

Czytaj za darmo! »

Prezentowane rozwinięcie metody opiera się na opracowaniu całego zespołu wzajemnie powiązanych matryc zgrupowanych w tzw. macierz macierzy.Metoda QFD w swej klasycznej postaci ma pewne ograniczenia, które powodują iż podejmowane są próby jej dalszego rozwoju. Pozwalają one na lepsze dostosowanie metody do indywidualnych potrzeb, choć także wynikają z innych przesłanek. Są nimi coraz wyższy [...]

 Strona 1