Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna CHROBOCIŃSKA"

Konkurencyjność małych przedsiębiorstw

Czytaj za darmo! »

Studia przypadków w województwie warmińsko-mazurskim. Wprowadzenie W gospodarce województwa warmińsko-mazurskiego szczególne znaczenie można przypisać małym przedsiębiorstwom. W latach 2003-2006 podmioty gospodarcze zatrudniające mniej niż 50 pracowników stanowiły 98% ogólnej liczby przedsiębiorstw województwa [1, 2]. Przyczyniło się do tego zapewne inicjowanie aktywności ekonomicznej spo[...]

 Strona 1