Wyniki 1-10 spośród 50 dla zapytania: authorDesc:"KUREK A."

Czesław SAJDAK (1949-2007)

Czytaj za darmo! »

W dniu 3 kwietnia 2007 roku zmarł prof. dr hab. inż. Czesław Sajdak, naukowiec nauczyciel akademicki, wybitny reprezentant polskiej elektrotermii i magnetohydrodynamiki hutniczej, działacz stowarzyszeń naukowo-technicznych, zasłużony pracownik Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej. Urodził się 13 lipca 1949 roku Siemianowicach Śląskich. Po ukończeniu szkoły pods[...]

LOGO! na klatce schodowej

Czytaj za darmo! »

Oszczędność energii elektrycznej - tak bardzo istotna w dzisiejszych czasach - ma ogromne znaczenie dla ochrony środowiska naturalnego. W celu zmniejszenia jej zużycia poszukujemy różnych sposobów i metod, w każdej dziedzinie życia. Wstęp Działając zgodnie z tą logiką, podczas projektowania oświetlenia w siedzibie firmy KDM-automatyka uzyskaniu oszczędności energii nadano priorytetowe znaczenie. Poza tym, rozwiązanie to miało dawać jeszcze dodatkowe korzyści, takie jak np. podnoszenie komfortu dla użytkowników czy wykorzystanie do załączania oświetlenia zewnętrznego przed siedzibą firmy. System sterowania zbudowano wykorzystując sterownik LOGO! firmy Siemens. Dzięki wykorzystaniu takiego rozwiązania skrócono czas potrzebny na projektowanie i uruchomienie instalacji. Łat[...]

Stres w kasynie gry


  Kasyna gry postrzegane są jako miejsca zabawy ludzi zamożnych. Wiedza o tym, na co narażeni są pracownicy kasyn, jest dostępna tylko nielicznym. Wynika to ze specyfiki środowiska - hermetycznego, strzegącego swoich tajemnic. Autor artykułu przepracował wiele lat w kasynach, co dało mu wiedzę na temat problemów pracowników tej branży.Na podstawie wytycznych zawartych w normie ISO 10075-1,2,3 sporządzony został schemat czynników stresogennych występujących u pracowników kasyna - inspektorów stołów oraz krupierów. Czynniki stresogenne, związane z pracą w kasynie, zostały podzielone na pięć grup (ryc. 1): - wymagania związane z charakterem wykonywanej pracy, - fizyczne warunki środowiska pracy, - społeczne i organizacyjne warunki pracy, - czynniki społeczne poza pracą, - syndrom pracownika zmianowego (nocnego). Wymagania związane z charakterem pracy Pierwszą z wymienionych kategorii są wymagania związane z charakterem wykonywanej pracy. Przede wszystkim jest to praca pod stałym nadzorem. W kasynie wszędzie, poza toaletami i pomieszczeniami socjalnymi, zainstalowane są zamaskowane kamery i mikrofony. Nagrywane jest wszystko. W każdym momencie może być pracownikowi postawiony zarzut, że np. za mało uśmiecha się do klientów. Do tego dochodzi agresywność i złośliwość przełożonych w przypadku nawet drobnych problemów. W takich warunkach łatwo o popełnienie pomyłki. Błędy w kasynie zdarzają się, a jeśli zostaną ujawnione, natychmiast sporządzany jest pisemny raport z incydenchorobową. Ulegają one zmianom nawet z godziny na godzinę, a pracownicy stawiani są przed faktem. Ci, którzy oponują, są karani pozbawieniem premii lub nawet zwolnieniem z pracy. Przystosowanie do pracy w ciągłym stresie to poważne wyzwanie i przyczyna dużej rotacji personelu. Ci, którzy pomimo problemów z adaptacją nadal pracują, wykonują swoje obowiązki traktując je jako przymus, konieczność życiową bez poczucia satysfakcji zawodowej. Fizyczn[...]

Błonnik w produkcji pieczywa DOI:


  Współczesny model konsumpcji jest odpowiedzialny za rozwój wielu chorób cywilizacyjnych. Najpoważniejsze z nich to nadwaga i otyłość, na które cierpi już ponad 55% populacji Europy. Zmiany cywilizacyjne spowodowały wzrost spożycia żywności wysoko przetworzonej, czego skutkiem jest zmniejszenie w diecie ilości spożywanego błonnika pokarmowego. W krajach wysoko rozwiniętych obserwuje się coraz większe zainteresowanie konsumentów rynkiem żywności funkcjonalnej wykazującej właściwości prozdrowotne. Konsumenci najczęściej wiążą właściwości prozdrowotne z pieczywem pełnoziarnistym. Jest ono wytwarzane z mąki, której produkcja jest tańsza niż mąki niskowyciągowej, a więc powinno się to przekładać na niższą cenę produktu końcowego. W rzeczywistości jest jednak inaczej. Skupiając się na potrzebach, które zaspokaja pieczywo pełnoziarniste, można zauważyć, że głównie jest ono spożywane z uwagi na właściwości błonnika pokarmowego. Są one znacząco zależne od frakcji rozpuszczalnych bądź nierozpuszczalnych. Do frakcji rozpuszczalnych błonnika pokarmowego należy m.in. β-glukan. Beta-glukan ma prozdrowotny wpływ na wiele procesów fizjologicznych człowieka. Spożywanie żywności z β-glukanem przyczynia się bezpośrednio do zmniejszenia stężenia cholesterolu o niskiej gęstości (LDL) we krwi, działa hipoglikemiczne, jak również wywiera wpływ na funkcję działania ośrodka sytości w mózgu. Aplika[...]

PRIVACY PRESERVING SOLUTIONS FOR SECAAS SERVICES DOI:10.15199/59.2017.8-9.58


  Security services used to be outsourced to the cloud for many years [18]. With a rapid growth of the cloud market not only a number of Cloud Service Providers (CSPs) continues to grow, but also new types of cloudbased security services become available. A business model of outsourcing security services to the cloud is referred to as Security-as-a-Service (SecaaS) [15]. Although commonly adopted by organizations of a different size and purpose [3], SecaaS services pose a serious risk of confidential information leakage [10]. This is because in SecaaS model customer’s security policy is outsourced to the CSP and must be visible to a security engine running in the cloud. The security policy, defined as the representation of security standards that apply to all systems within an organization and define the security relationship between it and the outside world [2], contains confidential information about customer’s Information Technology (IT) infrastructure. Depending on the security service being outsourced these information can be a public Internet Protocol (IP) addresses, open Transmission Control Protocol (TCP) and User Datagram Protocol (UDP) ports, vulnerabilities, credentials, etc. In order to resolve the problem described above, privacy preserving solutions for SecaaS services have been proposed over the past years. These solutions aim to continue outsourcing the most computationallyexpensive operations to the cloud while preserving the privacy of customer’s security policy. As a result, customers keep taking the advantage of cloud outsourcing while protecting their confidential information from being stolen by an intruder. This PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY - ROCZNIK XC - WIADOMOŚCI TELEKOMUNIKACYJNE - ROCZNIK LXXXVI - nr 8-9/2017 908 DOI: 10.15199/59.2017.8-9.58 cannot be achieved, however, without redesigning the existing model of hosting SecaaS services. The privacy preserving solutions for SecaaS [...]

ANALIZA WYMAGAŃ DLA SATELITARNEGO SYSTEMU ŁĄCZNOŚCI PRACUJĄCEGO W PAŚMIE E DOI:10.15199/59.2019.6.56


  1. WSTĘP Szybki rozwój systemów radiokomunikacyjnych związany jest z dynamicznym wzrostem liczby ich użytkowników. Systemy takie zapewniają obecnie dostęp do usług szerokopasmowej dwukierunkowej transmisji danych, stając się uzupełnieniem systemów przewodowych na obszarach, na których infrastruktura przewodowa jest słabo rozwinięta. Ogromną zaletą systemów wykorzystujących transmisję radiową jest możliwość łączności z użytkownikami będącymi w ruchu, dając takim użytkownikom swobodę pełnej mobilności, jeśli tylko użytkownik znajduje się na obszarze działania systemu, pozwalając np. na ciągły dostęp do sieci Internet. Istotnym elementem systemów radiokomunikacyjnych są systemy łączności satelitarnej. Mogą one zapewnić użytkownikom łączność na dużych obszarach i są konkurencyjnym rozwiązaniem względem systemów naziemnych w miejscach, w których telekomunikacyjna infrastruktura naziemna jest słabo rozwinięta. Działające satelitarne systemy szerokopasmowej transmisji danych wykorzystują pasma Ku i Ka, w przypadku łączności dla użytkowników stacjonarnych, umożliwiając im transmisję danych z przepływnościami kilku - kilkudziesięciu Mb/s, i pasma L i S, w przypadku łączności z użytkownikami ruchomymi, zapewniając im transmisję z szybkościami rzędu setek kb/s. Rosnąca liczba użytkowników systemów radiokomunikacyjnych, jak również wzrost ilości danych przesyłanych przez każdego z nich - nie tylko "ściąganych" przez użytkownika z sieci, ale również wysyłanych do sieci i innych użytkowników, wymusza wprowadzenie nowych systemów łączności radiowej, pozwalających na transmisje z większymi przepływnościami. Przy ograniczonych zasobach częstotliwościowych, sprostanie wymaganiom dynamicznego wzrostu ilości użytkowników i szybkości przesyłania danych wiąże się ze stosowaniem coraz efektywniejszych widmowo metod transmisji, przenoszeniem transmisji w coraz wyższe zakresy częstotliwości, w których możliwe jest wykorzystanie szerszego pasma[...]

 Strona 1  Następna strona »