Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"ireneUSZ STAnieWSKi"

Zastosowanie modułu magnetohydrodynamicznego (MHD) w matematycznym modelowaniu krzepnięcia stali w procesie COS

Czytaj za darmo! »

w pracy przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych dotyczących początkowej fazy procesu krzepnięcia wlewka w strefie krystalizatora podczas ciągłego odlewania stali. symulacje komputerowe wykonano w programie fluent z zastosowaniem modułu magnetohydrodynamicznego (mhd) dla warunków odlewania uwzględniających działanie mieszadła elektromagnetycznego typu m-ems (mould electromagnetic stirrer) umi[...]

Numeryczna symulacja ciągłego odlewania stalowych wlewków płaskich

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki symulacji komputerowej dotyczącej przepływu stali w kadzi pośredniej, wylewie zanurzeniowym i krystalizatorze podczas ciągłego odlewania wlewków płaskich. W warunkach przemysłowych wykonano eksperyment, mający na celu określenie zmian składu chemicznego strefy przejściowej we wlewku ciągłym spowodowanych zmianą gatunku odlewanej stali. W rezultacie obliczeń otrzyman[...]

Weryfikacja modelu matematycznego wymiany ciepła podczas przepływu ciekłej stali w kadzi pośredniej do odlewania wlewków kwadratowych


  W pracy przedstawiono wyniki symulacji komputerowej przepływu stali w sześciowylewowej kadzi pośredniej wyposażonej w system zatyczkowy. Do symulacji numerycznej procesu odlewania stali wykorzystano model matematyczny, do rozwiązania którego zastosowano program Ansys-Fluent®. Do opisu warunków cieplnych w kadzi pośredniej zastosowano model Bussinesqa. Model matematyczny był zweryfikowany przez eksperyment przemysłowy. W rezultacie obliczeń numerycznych otrzymano: pola przepływu i temperatury ciekłej stali. The paper presents the results of computer simulation of steel flow in a six-outlet tundish with the stopper rod system. The Ansys- Fluent® program was used to solve the mathematical model of steel casting process. The Bussinesq model was used for describing of thermal conditions in the bloom tundish. The mathematical model was verified by industrial experiment. As a results of numerical simulation the fields of liquid steel flow and temperature have been obtained. Słowa kluczowe: sześciowylewowa kadź pośrednia, eksperyment przemysłowy, wymiana ciepła, przepływ stali, modelowanie numeryczne Key words: six-outlet tundish, industrial experiment, steel flow, buoyancy number, numerical modelling 2011 r. HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE S. 917 nia jest wyposażona w system zatyczkowej regulacji dopływu stali do krystalizatorów umożliwiających odlewanie wlewków kwadratowych. Średnica wewnętrzna rury osłonowej doprowadzającej ciekły metal do kadzi pośredniej wynosi 60 mm. Średnica wewnętrzna wylewów zanurzeniowych wprowadzających metal do krystalizatorów wynosi 50 mm. Kadź pośrednia jest wyposażona w dwie przegrody o wysokości 300 mm każda. Są one usytuowane w bezpośredniej bliskości strefy zasilania kadz[...]

 Strona 1