Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Halina KOWALEWSKA-KALKOWSKA"

Dwieście lat rejestracji zmian poziomu Morza Bałtyckiego


  Jeszcze dwieście lat temu o zmianach poziomów morza, tak na Bałtyku, jak i na innych akwenach, wiedzieliśmy tylko tyle, że występują. Natomiast o skali obserwowanych zmian, a zwłaszcza o procesach wpływających na ich wahania, nie wiedzieliśmy praktycznie nic. Jednak, po sukcesach związanych ze zbudowaniem pierwszych przyrządów pozwalających na precyzyjne obserwacje zmienności zjawisk w powietrzu atmosferycznym, rozpoczęto intensywne poszukiwania metod i przyrządów pozwalających na dokładniejsze pomiary zmian obserwowanych na powierzchni mórz i oceanów. Najważniejszymi punktami zwrotnymi w toku zdarzeń było zbudowanie w 1643 roku przez włoskich fi zyków Ewangelistę Torricellego i Vincenza Vivianiego pierwszego przyrządu do precyzyjnego pomiaru zmian ciśnienia powietrza [11]; a później wykalibrowanie pierwszej skali do pomiaru temperatury powietrza przez Daniela Fahrenheita w Gdańsku, w zimie roku 1708/1709 [7]. Te pierwsze przyrządy pomiarowe umożliwiły już rejestrowanie najważniejszych procesów atmosferycznych i zachęciły do poszukiwania metod i instrumentów, które by rejestrowały inne zjawiska na morzu. W tym względzie stosunkowo łatwe do technicznego rozwiązania stały się precyzyjne pomiary wahań poziomu morza. Jednak podstawową trudnością okazało się skonstruowanie oprzyrządowania pozwalającego na prowadzenie ciągłych obserwacji takich zmian i jednocześnie porównywania danych rejestrowanych w różnych miejscach przez dłuższy czas. Konieczne okazało się też utworzenie wielopunktowej sieci pomiarowej oraz wyznaczenie tzw. poziomu odniesienia w stosunku do wodowskazów i rejestratorów (mareografów) rozlokowanych w pierwszej kolejności nad Morzem Północnym i Bałtykiem. Idealnym miejscem do prowadze[...]

 Strona 1