Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Monika KASINA"

Stosowanie żużli - korzyści czy zagrożenia?


  Często spotykamy się z stosowaniem materiałów odpadowych związanych z przemysłem hutniczym (żużli). Niekiedy budzi to nasze obawy. Czy są one uzasadnione? Na początek warto przybliżyć charakterystykę tego materiału i przedstawić kilka ważnych czynników, które mogą zachęcić do jego używania. W Polsce najczęściej stosowane są żużle związane z metalurgią żelaza. Żużel jest produktem ubocznym, powstającym w wyniku procesów hutniczych. Najbardziej rozpowszechnione są dwa rodzaje żużla, związane z dwoma głównymi procesami hutniczymi: wielkopiecowy - powstający przy produkcji surówki, oraz konwertorowy - powstający w trakcie wytapiania stali. Żużel wielkopiecowy jest jasnoszary, charakteryzuje się porowatą strukturą, chropowatą, jamistą powierzchnią z wieloma ostrymi krawędziami. Żużel konwertorowy jest czarny bądź ciemnobrązowy, przypomina z wyglądu bazalt, jest bardzo masywny [12]. Ze względu na swoje własności technologiczne, takie jak wytrzymałość na ściskanie, odporność na uderzenia i kruszenie, odporność na polerowanie, zamarzanie i odmarzanie itp., które są porównywalne, a niejednokrotnie znacznie lepsze niż właściwości surowców naturalnych takich, jak bazalt czy granit, żużle są coraz częściej traktowane jako materiał alternatywny [11], wykorzystywany w wielu gałęziach przemysłu, między innymi w hydrotechnice, hutnictwie, produkcji cementu czy nawozów sztucznych. W wielu krajach Europy, także w Polsce, żużle z produkcji surówki czy stali są materiałem alternatywnym szeroko wykorzystywanym w budownictwie drogowym. Może on być wykorzystany nie tylko jako warstwa służąca do podbudowy dróg, materiał służący do wzmacniania po[...]

 Strona 1