Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna Perlińska--Sipa"

Badanie odwadnialności makulaturowych mas papierniczych i wpływu na nią frakcji drobnej

Czytaj za darmo! »

Zbadano wpływ stopniowego odkrylania masy z makulatury mocnej (OCC) i biurowej (MOW) na zawartość w niej popiołu i różne wskaźniki odwadnialności. Obok odwadnialności statycznej, bez mieszania zawiesiny, sprzyjającemu filtracyjnemu mechanizmowi odwadniania, udało się oznaczyć także dynamiczną odwadnialność, z mieszaniem, preferującym mechanizm zagęszczania, jak w szybkobieżnych maszynach [...]

Możliwości poprawy jakości papieru na tekturę falistą z makulatury mocnej bez pogarszania odwadnialności masy Wpływ kolejności odkrylania i mielenia masy

Czytaj za darmo! »

Wysoki stopień recyklingu makulatury mocnej (OCC - Old Corrugated Containers) w wyrobie papierów na tekturę falistą i pogarszająca się wskutek tego jakość tego podstawowego surowca wtórnego skłaniają inwestorów do stosowania coraz bardziej rozbudowanych instalacji do jego uzdatniania. Rośnie w nim zwłaszcza zawartość frakcji drobnej, nazwanej przez Norwegów krylem (przez analogię do kryla[...]

Możliwości poprawy jakości papieru na tekturę falistą z makulatury mocnej bez pogarszania odwadnialności masy

Czytaj za darmo! »

niezbędnym warunkiem uzdatnienia takiej masy jest jej odpowiednie mielenie, którego niepożądanym skutkiem ubocznym jest wydzielanie dodatkowej ilości frakcji drobnej, której udział w makulaturze OCC, wraz z mineralnymi pigmentami, i tak już niekiedy dochodzi do 50% i znacznie pogarsza odwadnialność masy papierniczej oraz jakość papierów na tekturę falistą. Obserwuje się to zwłaszcza w kra[...]

Możliwości poprawy jakości papieru z makulatury biurowej bez pogarszania odwadnialności masy

Czytaj za darmo! »

Mielenie mas celulozowych jest podstawowym procesem ich przygotowania do wyrobu papieru, bowiem rozwija ono zdolności papierotwórcze włókien i decydująco wpływa na końcowe właściwości papieru. Dawni papiernicy zwykli dlatego mówić, że papier robi się w holendrze, co - choć nie całkiem oczywiście ścisłe - paradoksalnie było zgodne z prawdą, gdyż od tego, jak się zmieliło masę papierniczą w[...]

 Strona 1