Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"MONIKA POSKART"

Numeryczne modelowanie emisji NOx z pieców grzewczych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych i modelowych redukcji emisji NOx podczas spalania gazu ziemnego. Obliczenia numeryczne przeprowadzono z wykorzystaniem programu ChEmKIN 4.02, zarówno dla komory eksperymentalnej, jak i dla rzeczywistego obiektu, którym był piec przepychowy. Na wstępie zamodelowano zjawiska tworzenia się NOx dla warunków, jakie stosowano w eksperymencie. Na[...]

Zastosowanie metod numerycznych do modelowania emisji nox w procesie reburningu podczas współspalania biopaliw

Czytaj za darmo! »

Redukcja emisji zanieczyszczeń gazowych, np. tlenków azotu jest bezwzględną koniecznością wynikającą z ciągłej intensyfikacji procesów spalania oraz wprowadzania coraz to bardziej rygorystycznych norm w zakresie ochrony środowiska. Wymusza to postęp w pracach naukowo-badawczych, a nieodzownym elementem badań eksperymentalnych stają się badania z wykorzystaniem metod numerycznych, które umożliwi[...]

 Strona 1