Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech Kozak"

Opakowania do mleka i jego przetworów


  Mleko i jego przetwory to produkty trafiające w gusta zróżnicowanej grupy odbiorców. Poszczególne wyroby z tej grupy różnią się smakiem, zapachem, konsystencją, wartością odżywczą, technologią produkcji i stopniem przetworzenia, mają jednak cechę wspólną - powstają z mleka. Z racji swojego specyficznego składu i obecności w nim m.in. enzymów oraz bakterii, a także z powodu wrażliwości pozostałych składników na działanie czynników zewnętrznych, mleko i jego przetwory to w większości produkty nietrwałe, ulegające w krótkim czasie daleko idącym zmianom prowadzącym do utraty pierwotnych właściwości, a w końcu do zepsucia i związanych z tym strat. W celu spowolnienia tych niekorzystnych procesów i utrzymania jakości przez jak najdłuższy czas, produkty branży mleczarskiej wymagają stosowania odpowiednio dobranych materiałów opakowaniowych i opakowań. Nie bez znaczenia jest również wygoda ich użytkowania, tj. łatwość otwierania, dozowania, opróżniania, możliwość ponownego zamykania itp. Producenci nabiału nie mogą też zapomnieć o umieszczeniu na opakowaniach rzetelnej i czytelnej informacji o swoich produktach oraz atrakcyjnej szacie graficznej i projekcie opakowania. Elementy te decydują bowiem bardzo często o sukcesie rynkowym produktu. OPAKOWANIA PAPIEROWE Papier i produkty na nim bazujące są doskonałymi materiałami na opakowania do mleka i jego przetworów. Należą do nich m.in.: papier typu kraft, papier tłuszczoodporny, pergamin, papier woskowany, papier pokrywany tworzywem sztucznym, tektura falista i lita. Opakowania z nich wykonane mają najczęś[...]

Opakowania inteligentne

Czytaj za darmo! »

Opakowania inteligentne (intelligent packaging), nazywane też sprytnymi (smart packaging), to najnowsza generacja opakowań. Opakowania te mają monitorować lub dostarczać informacji o produkcie, jego jakości, bezpieczeństwie lub lokalizacji podczas transportu, magazynowania, sprzedaży detalicznej oraz podczas użycia [1]. Termin opakowanie inteligentne jest często zamiennie, ale niepoprawnie, używany do określenia opakowań aktywnych. Opakowania inteligentne zawierają wewnętrzny lub zewnętrzny wskaźnik dostarczający wiadomości o historii opakowania. W pracy Heldmana [4] można znaleźć kilka innych definicji tego typu opakowań proponowanych przez różnych autorów.O gólnie opakowania inteligentne można podzielić na [7] pozwalające na utrzymanie jakości produktu, poprawiające wygodę u[...]

Wskaźniki obecności tlenu w opakowaniach

Czytaj za darmo! »

W zakresie dalszego wydłużania okresu trwałości w przechowywaniu zapakowanej żywności rozwiązaniem może być zastosowanie opakowań inteligentnych i aktywnych. Opakowania te regulują i kontrolują wewnątrz skład atmosfery. Wśród wielu rodzajów opakowań inteligentnych i aktywnych ważne miejsce zajmują absorbery tlenu i wskaźniki jego obecności. Wskaźniki te, pozwalające wykryć obecność tlenu mogą być wykorzystane zarówno do kontroli atmosfery opakowania, jak również do monitorowania jego szczelności. Ryszard Cierpiszewski, Wojciech Kozak: Oxygen presence indicators in packages. The application of intelligent and active packaging can be the solution for further prolongation of shelf life in storage of packaged food. These packages control and check the composition of the atmosphere inside the package. Among many types of intelligent and active packages an important place is taken up by oxygen absorbers and indicators of its presence. Such indicators that allow to detect the oxygen presence can be used both for checking the atmosphere in the package and for monitoring its tightness. Autorzy niektórych publikacji wskazują, że tradycyjne systemy pakowania osiągnęły kres swoich możliwości w zakresie dalszego wydłużania okresu trwałości w przechowywaniu zapakowanej żywności. Rozwiązaniem może być zastosowanie opakowań inteligentnych i aktywnych regulujących oraz kontrolujących skład atmosfery wewnątrz opakowania. Tego rodzaju systemy poza wydłużeniem czasu przechowywania umożliwiają monitorowanie warunków przechowywania i integralności opakowania [1, 2]. Uszkodzenie opakowania może prowadzić do zanieczyszczeń mikrobiologicznych, zmiany składu atmosfery w opakowaniach MAP i towarzyszącemu jej najczęściej kontaktowi towaru z tlenem. Obecność tlenu wewnątrz opakowania jest głównym powodem przyspieszonego psucia się żywności. Pierwiastek ten wpływa na rozwój tlenowej mikroflory bakteryjnej. Jest on także przyczyną utleniania się subst[...]

Opakowania aktywne

Czytaj za darmo! »

Opakowania aktywne (AP - active packaging) zrywają z tradycyjną zasadą, że opakowanie i zapakowany produkt w ogóle nie powinny na siebie oddziaływać, a przynajmniej oddziaływania te powinny być jak najmniejsze [1, 2]. Jak się bowiem okazuje, w pewnych przypadkach oddziaływanie pomiędzy opakowaniem a produktem nie musi mieć negatywnych skutków, wręcz przeciwnie - może być bardzo korzystne [3]. Oczywiście, interakcje te muszą być odpowiednio zaplanowane, a nie przypadkowe, aby można było kontrolować ich intensywność i przebieg, a w konsekwencji wpływ na zapakowany produkt. Opakowania aktywne stanowią liczną i zróżnicowaną grupę zarówno pod względem ich przeznaczenia, jak i wykorzystywanych w nich rozwiązań. Współczesne opakowania aktywne rozszerzają funkcje opakowań tradycyjnych o nowe elementy. Zmieniają warunki otoczenia produktów spożywczych tak, aby umożliwić przedłużenie ich trwałości, zapewnienie ich bezpieczeństwa lub poprawę cech sensorycznych, zachowując przy tym ich jakość na właściwym poziomie [4]. POCHŁANIACZE TLENU Pochłaniacze tlenu (oxygen scavenger) są najczęściej wykorzystywane w nowoczesnych opakowaniach aktywnych. Bardzo dużo produktów jest wrażliwych na działanie tlenu - pod jego wpływem ulegają one wielu niekorzystnym zmianom powodującym obniżenie ich jakości, a nawet całkowite zepsucie. Stosowanie pochłaniaczy tlenu polega na włączeniu do opakowania lub materiału opakowaniowego elementów lub substancji usuwających tlen z atmosfery opakowania. Ich zastosowanie może okazać się bardzo użyteczne zwłaszcza tam, gdzie nie sprawdza się bądź też nie może być stosowane np. pakowanie próżniowe (VP) lub pakowanie w modyfikowanej atmosferze (MAP). Działanie najpopularniejszych pochłaniaczy tlenu jest oparte na utlenianiu związków żelaza. Pierwszymi tego typu pochłaniaczami są, wprowadzone jeszcze pod koniec lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia, pochłaniacze Agelessâ japońskiej firmy Mitshubishi Gas Chemical [...]

Integratory TTI jako innowacyjny element opakowania


  Współczesny przemysł spożywczy musi sprostać wyszukanym i nieustannie zmieniającym się wymaganiom klientów. Klienci chcą mieć pewność, że żywność będzie bezpieczna, zdrowa, wyprodukowana z wysokiej jakości surowców, łatwa w przygotowaniu i będzie się charakteryzowała długim okresem przydatności do spożycia. Przy okazji powinna być możliwie naturalna, pozbawiona dodatków, czy też konserwantów i jak najmniej przetworzona. Musi być również starannie zapakowana, tak, aby jej opakowanie zwracało uwagę i możliwie dokładnie informowało konsumentów o zawartym w nim produkcie, aby w konsekwencji nakłonić klienta do zakupu. Spełnienie tych wymagań nie jest proste przy wykorzystaniu tradycyjnych technologii, stąd konieczność poszukiwania coraz to nowych rozwiązań technicznych i technologicznych, które z jednej strony zwiększają bezpieczeństwo produktów spożywczych, z drugiej zaś pozwalają zapewnić i utrzymać ich najwyższą jakość. Producenci żywności wykorzystują do tego celu nowoczesne narzędzia zarządzania, wdrażając systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności, pozwalające na lepszy nadzór nad produkcją i minimalizowanie, a nawet eliminację zagrożeń krytycznych z punktu widzenia bezpieczeństwa żywności, a także na śledzenie historii produktów w całym łańcuchu logistycznym. Wprowadzają nowoczesne linie produkcyjne wspomagane i nadzorowane przez systemy komputerowe, pozwalające optymalizować procesy produkcyjne, prowadzić je w kontrolowanych warunkach (np. temperatura), zmniejszać zużycie energii przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności, a także minimalizować straty produkcyjne. Jak się okazuje, to jednak nadal nie wystarczy, dlatego wciąż poszukiwane są nowe rozwiązania pozwalające na jeszcze lepszą kontrolę procesów produkcji, dystrybucji, magazynowania i sprzedaży produktów spożywczych. Jednym z takich rozwiązań są wskaźniki TTI (Time-Temperature Indicators/Integrators) należące do grupy OPAKOWANIE 9/2012 88 BAD[...]

Metody określania stężenia tlenu w atmosferze opakowania


  Obecność nadmiernej ilości tlenu w opakowaniu najczęściej przyczynia się do utraty jakości produktów spożywczych, zwłaszcza do pogorszenia właściwości organoleptycznych, takich jak wygląd, konsystencja, zapach i smak. W skrajnych przypadkach zbyt wysokie stężenie tlenu w opakowaniu może doprowadzić do zepsucia zapakowanego produktu. W związku z tym wiele towarów powinno być przechowywanych w atmosferze beztlenowej lub w atmosferze o określonym, zredukowanym stężeniu tlenu. Istnieją jednak zastosowania, w których podczas przechowywania produktu (np. świeżego mięsa) wymagane jest utrzymanie znacznej ilości tlenu w opakowaniu. Kontrola stężenia tlenu w atmosferze opakowania jest niezbędna, aby móc potwierdzić skuteczność metody zastosowanej do jego usunięcia. Bez niej nie ma bowiem informacji o tym, czy proces pakowania został przeprowadzony prawidłowo i co dzieje się wewnątrz opakowania. Tym samym trudno ocenić stan zapakowanego produktu spożywczego w trakcie dystrybucji i przechowywania. Tlen do opakowania może dostać się w różny sposób. Większość wykorzystywanych materiałów opakowaniowych ma dobre właściwości barierowe, jednak tlen może wniknąć do opakowania przez mikropory czy niewłaściwe zamknięcie, np. nieszczelny zgrzew. Podczas produkcji i dystrybucji opakowanie może także ulec uszkodzeniu. Źródłem tlenu może być również sam zapakowany produkt z powodu zachodzących w nim procesów, którym towarzyszy wydzielanie tlenu. Istnieje zatem potrzeba pomiaru stężenia tlenu w opakowaniach w celu zidentyfi kowania i odrzucenia produktów niespełniających wymagań zanim zostaną wysłane do konsumenta. Szybki i pewny pomiar stężenia tlenu w opakowaniu pozwala również na optymalizację procesów pakowania, uwzględniającą dobór materiału opakowaniowego, czas pakowania, ilość i rodzaj gazu stanowiącego składnik atmosfery modyfi kowanej czy rodzaj i pojemność sorpcyjną pochłaniacza tlenu do określonego rodzaju pakowanego produktu i wielk[...]

 Strona 1