Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Stanisław Staniszewski"

Droga wodna Odra-Dunaj w świetle umowy o głównych śródlądowych drogach wodnych znaczenia międzynarodowego

Czytaj za darmo! »

Historia przygotowań do budowy połączenia Odra-Dunaj jest bardzo bogata. Wraz z rozwojem cywilizacyjnym Europy połączeniu takiemu stawiane były różne wymagania. Jednak obecnie, kiedy w polityce transportowej Unii Europejskiej wzrasta znaczenie transportu śródlądowego, Polska stoi trochę obok tego nurtu, koncentrując się na rozwoju dróg kołowych i kolejowych. Potwierdzają to kolejne przyjmowane strategie rozwoju transportu w naszym kraju. Aby lepiej koordynować działania zmierzające do stworzenia europejskiej sieci dróg wodnych w 1996 r. w Genewie Stały Komitet Transportu Lądowego Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ przyjął umowę pod nazwą "European Agreement on Main Inland Waterways of International Importance" (zwana w skrócie AGN). Została ona podpisana lub ratyfiko[...]

 Strona 1