Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Karolina LATOWSKA"

Udział w regionalnym konkursie jakościowym a sukcesy rynkowe uczestników


  Model EFQM jest obecnie najbardziej rozpowszechnionym w Europie modelem służącym do doskonalenia organizacji.Firmy i instytucje poszukują obecnie poprawy pozycji konkurencyjnej oraz sposobów pozyskiwania nowych klientów, gdyż to w dużej mierze warunkuje ich istnienie na rynku. System zarządzania jakością jest silną podstawą dla ich dalszego rozwoju, ale wiele z nich upatruje swój sukces nie tylko w zastosowaniu zestandaryzowanych systemów, ale też szuka nowych rozwiązań jak: Model EFQM, LEAN, Kaizen, czy TQM. Prowadzony przez Wielkopolski Instytut Jakości Konkurs o Wielkopolską Nagrodę Jakości spełnia to wymaganie, gdyż wpisany jest od kilkunastu lat w strukturę Europejskiego Systemu Wyróżnień i Nagród Jakości, zorganizowanego pod egidą Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością (EFQM - European Foundation for Quality Management). Uczestniczą w nim wyróżniające się wszelkiego rodzaju organizacje biznesowe i publiczne w Europie, co stwarza możliwość porównania wyników, osiąganych przy spełnieniu tych samych wymagań. Dzięki usytuowaniu Konkursu w strukturze Europejskiego Systemu Wyróżnień i Nagród Jakości, organizacje biorące udział w nim na poziomie regionalnym po osiągnięciu odpowiedniego poziomu zaawansowania mogą uczestniczyć w konkursach jakości na poziomie krajowym, a następnie europejskim, zgodnie z hierarchią przedstawioną na rys. 1. Dzięki temu zyskują między innymi sposobność wymiany doświadczeń oraz czerpania z wzorców wpisanych w katalog tak zwanych dobrych praktyk zarządzania. Patronem Konkursu o Wielkopolską Nagrodę Jakości jest - zrzeszony w Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością - Komitet Polskiej Nagrody Jakości. Obsługę administracyjną i merytoryczną sprawuje Wielkopolski Instytut Jakości, który jako jedyny w regionie posiada licencję Komitetu Polskiej Nagrody Jakości na przeprowadzanie tych konkursów jakości. W skład Prezydium Komitetu Wielkopolskiej Nagrody Jakości wchodzą: przewodniczący - pro[...]

 Strona 1