Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Mieczysław Marek Obiedziński"

Optymalizacja procesów w przedsiębiorstwie

Czytaj za darmo! »

Podstawowym celem każdego przedsiębiorstwa z punktu widzenia działalności rynkowej jest zaspokajanie potrzeb swych klientów z zachowaniem określonej rentowności firmy. Rosnące ceny surowców, opakowań czy niedobór wykwalifikowanych pracowników zmuszają przedsiębiorców do szukania rozwiązań technicznych i technologicznych pozwalających sprostać konkurencji. Można to osiągnąć przez zarządzanie o[...]

System gwarantowanej jakości żywności QAFP

Czytaj za darmo! »

Wzrastające wymagania konsumentów oraz niska jakość wieprzowiny kulinarnej na rynku krajowym zmuszają do poszukiwania rozwiązań, które pozwoliłyby na zaoferowanie w punktach handlowych takiego kulinarnego mięsa wieprzowego, które cechowałoby się wysoką, standardową i gwarantowaną jakością. Zapewnić może to jedynie wprowadzenie kompleksowego i jednolitego systemu zapewnienia jakości. Od wielu już lat w Polsce, tak jak i w całej Europie, prace hodowlane dotyczące świń nakierowane są na poprawę ich mięsności. W praktyce oznacza to wyszukiwanie (selekcję) w stadach hodowlanych, na podstawie informacji z kontroli stacyjnej i fermowej (pomiary grubości słoniny przy użyciu aparatów ultradźwiękowych), takich sztuk (loszki i knurki remontowe), które cechują się najwyższymi zdolności[...]

System gwarantowanej jakości żywności QAFP

Czytaj za darmo! »

W numerze listopadowym "Gospodarki Mięsnej" ukazała się pierwsza część artykułu. Zdefiniowano w nim kulinarne mięso wieprzowe objęte znakiem jakości QAFP. Przybliżono warunki chowu świń, a w szczególności genotyp, żywienie, dobrostan zwierząt. Niezwykle ważną część systemu QAFP stanowi skup trzody chlewnej oraz transport żywca, którego zasady również zostały sprecyzowane.1. Przedmiotowym znakiem jakości może być objęte wyłącznie mięso pochodzące od zwierząt, których ubój i obróbka poubojowa zostały przeprowadzone w zakładach posiadających uprawnienia UE. 2. Wszystkie czynności związane z ubojem powinny być przeprowadzane z zapewnieniem należytej ochrony zwierząt przed nadmiernym stresem, bólem, cierpieniem i pobudzeniem. 3. Ubój trzody chlewnej może być prowadzony wyłącznie [...]

 Strona 1