Wyniki 1-10 spośród 13 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Hejduk"

Vortal e-hortipak-cobro. eu - doradcą plantatora i eksportera świeżych owoców i warzyw

Czytaj za darmo! »

Szybko rozwijający się w ostatnich latach rynek świeżych owoców i warzyw oraz zmiany organizacji tego rynku w Unii Europejskiej nakładają na krajowych plantatorów i eksporterów produktów ogrodniczych nowe zadania i wymagania. Wymagania te dotyczą nie tylko ochrony pakowanego towaru przed utratą świeżości, uszkodzeniem czy skażeniem, ale nakazują one również właściwie informować o jego pochod[...]

Sposób pakowania świeżych owoców i warzyw – dlaczego jest to tak ważne w obrocie rynkowym

Czytaj za darmo! »

Produkcja owoców i warzyw w Polsce stanowi istotną pozycję w polskiej gospodarce żywnościowej - w minionym 2008 roku zbiory były rekordowe i przekroczyły 8 mln ton. Zagospodarowanie takiej ilości produkcji wymaga odpowiedniej infrastruktury wspomagania sprzedaży zarówno krajowej, jak i eksportowej, zwłaszcza, że dzięki walorom smakowym polskie świeże owoce i warzywa są chętnie kupowane przez krajowych i zagranicznych konsumentów. Podstawowym warunkiem takich zakupów jest wysoka jakość produktów, która podczas pokonywania długiej drogi z plantacji do konsumenta powinna być należycie chroniona. Trudności z dotrzymaniem tego warunku powodują duże straty produktowe i przekładają się na niskie ceny sprzedaży polskich świeżych produktów ogrodniczych w pierwszym ogniwie łańcucha dy[...]

Opakowanie - ważny element konkurencyjności na rynku świeżych owoców i warzyw

Czytaj za darmo! »

Jakość produktu jest zawsze w handlu najważniejsza - takie jest przekonanie współczesnych konsumentów. Produkt przed sprzedażą musi być opakowany, a opakowanie pełni zasadniczą funkcję - ochrony produktu i jest tym samym nierozłączną częścią towaru. W obrocie towarowym opakowanie ma także znaczenie marketingowe, które między innymi służy do komunikacji z użytkownikiem opakowania. Dlatego ważną cechą opakowania jest atrakcyjność, która przyciąga uwagę konsumenta. Współczesny detaliczny klient zainteresowany towarem oczekuje także podstawowej informacji o produkcie i jego producencie. W takiej informacji można zwięźle przedstawić region pochodzenia produktu, bowiem oferowane walory produktu mogą zachęcić konsumenta do zainteresowania się krajem pochodzenia produktu, np. ze względów turystycznych. Tak więc właściwości opakowania, a więc wygląd opakowania, rodzaj i forma oraz kształt powinny być uzupełniane informacjami wychodzącymi naprzeciw oczekiwaniom licznych klientów. Poszukują oni wiedzy nie tylko o zaletach użytkowych opakowania czy o bezpiecznym dla zdrowia konsumenta sposobie pakowania produktu, ale np. często chcą upewnić się, co się dzieje z poużytkowym odpadem opakowaniowym i czy nie stanowi on zagrożenia dla środowiska naturalnego. Większość detalicznych klientów przy zakupie kieruje się przede wszystkim wrażeniami wzrokowymi, stąd tak ważna jest kolorystyka opakowania i czytelność oznakowań oraz napisów. Ma to duże znaczenie dla promocji i reklamy towaru wystawionego na półkach sklepowych, zwłaszcza wobec różnorodności owoców i warzyw oraz ich odmian oferowanych na krajowych i zagranicznych rynkach. Z tego powodu, dobierając opakowanie należy pamiętać o nowoczesnych formach detalicznej sprzedaży, które skupiają uwagę konsumenta na informacjach reklamowych na opakowaniu. Dotyczy to zarówno sprzedaży w wielkopowierzchniowych sklepach, w których większość kupujących dokonuje wyboru towaru w krótkim czasie - "w [...]

SWDO Dlaczego, dla kogo i jak?

Czytaj za darmo! »

Niewłaściwy sposób pakowania świeżych produktów ogrodniczych w Polsce jest przyczyną bariery eksportowej i stanowi problem dla krajowego obrotu tymi produktami. Rozwiązaniem jest pakowanie tych produktów zgodnie z wymaganiami i oczekiwaniami rynkowego obrotu wielkotowarowego. Dotyczy to zwłaszcza owoców i warzyw, które trafiają do sprzedaży detalicznej w sklepach wielkopowierzchniowych, najczęściej samoobsługowych, w których towar jest gotowy do sprzedaży wprost z opakowania transportowego. Coraz częściej spotyka się sprzedaż z opakowań transportowych także w osiedlowych sklepach warzywnych. Wiele czynników, w tym względy fitosanitarne, ochrona produktu i zachowanie wysokiej jakości produktu, przemawia za spełniającym określone wymagania pakowaniem świeżych owoców i warzyw przez wielkotowarowego dostawcę. Dostawca powinien więc dobrać odpowiednie opakowanie - pytanie, jak to zrobić, zwłaszcza gdy wymagania poszczególnych odbiorców mogą być różne i mogą wynikać z wielu czynników, w tym z wymagań w określonym regionie lub w kraju, do którego dany produkt ma trafić. Każdemu dostawcy zadanie to ma ułatwić właśnie System Wspomagania Doboru Opakowań (SWDO). System ten został stworzony, aby udostępnić użytkownikowi (dostawcy) wzorcowe sposoby pakowania i oznakowania świeżych owoców oraz warzyw, które uwzględniają oczekiwania i wymagania kolejnych użytkowników zapakowanych towarów poczynając od wielkotowarowego odbiorcy, a kończąc na detalicznym kliencie. System uwzględnia także wiele czynników, które mają znaczenie dla biznesowej współpracy wielkotowarowego odbiorcy z wielkotowarowym dostawcą świeżych produktów ogrodniczych (np. akceptacja sposobu pakowania i opakowań). Użytkownik systemu SWDO otrzymuje raport nt. sposobu pakowania, zawierający informacje istotne dla[...]

Dlaczego i jak należy stosować System Wspomagania Doboru Opakowań


  System Wspomagania Doboru Opakowań (SWDO) został opracowany w latach 2007-2011 przez COBRO, przy współpracy z partnerem norweskim oraz krajowym - z Instytutem Logistyki i Magazynowania. SWDO działa jako internetowa platforma, której zadaniem jest wspomaganie doboru opakowań dla świeżych owoców, warzyw i grzybów oraz nawiązywanie relacji biznesowych między wszystkimi uczestnikami łańcucha dostaw. Wyniki i wynikające z nich wnioski szeregu badań, które przeprowadzono w ramach realizacji tego projektu, przedstawiono w poprzednim numerze PFiOW, s. 15-17. Dotyczyły one głównie opłacalności produkcji ogrodniczej, z której wynikało, że: wzrost cen owoców i warzyw w Polsce jest możliwy, jeśli zmaleją dostawy do przetwórstwa, a wzrośnie ich eksport na wymagające rynki. Jest to możliwe pod warunkiem zachowania międzynarodowych norm jakości i dostosowania opakowań do wymagań odbiorcy oraz zachowania reguł nowoczesnej logistyki. Badania te pozwoliły również na dobór asortymentu owoców, warzyw i grzybów, który uznano za najbardziej efektywny w tym zakresie (wybrano osiem rodzajów świeżych owoców, dwanaście rodzajów świeżych warzyw, w tym ziemniaki wczesne, oraz cztery gatunki grzybów). Ponadto zidentyfikowano zalecane kierunki eksportu, którymi są: Niemcy, Rosja, Norwegia, Szwecja i Finlandia i stąd użytkownik systemu SWDO ma możliwość wyboru lokalizacji dostawy. System obejmuje zatem wymogi odbiorców z Polski oraz wymienionych krajów, a całość przygotowano w trzech językach: polskim, angielskim i rosyjskim. Zgodnie z zapowiedzią w poprzednim artykule, ze względu na te jego cechy i wiele innych możliwości oraz bogatą funkcjonalność systemu, zasady korzystania z SWDO powinny być rozpowszechnione wśród firm: producentów i dystrybutorów świeżych owoców i warzyw, producentów opakowań dla tych produktów oraz firm branży TSL, aby wszyscy wymienieni[...]

Opakowania w sprzedaży i w obrocie świeżymi owocami oraz warzywami

Czytaj za darmo! »

Polska jest obok Hiszpanii, Włoch i Francji jednym z największych w Unii Europejskiej producentów owoców i warzyw. W ostatnich latach przeciętna wielkość produkcji ogrodniczej wynosiła od 8 do 9 mln ton. Udział wartościowy tej produkcji (8010 mln PLN) był równy 36% towarowej produkcji roślinnej i 15% wartości łącznej towarowej produkcji roślinnej i zwierzęcej. Sprzedaż tak dużej ilości produktów jest przedsięwzięciem złożonym, a większość polskich plantatorów ma trudności ze sprzedażą zbiorów po cenach pozwalających utrzymać rentowność plantacji na zadowalającym poziomie. Trudności ze sprzedażą w znacznym stopniu przekładają się na straty produktowe. Szacuje się, że w skali kraju rokrocznie ok. 17% rocznej produkcji ogółem ulega zniszczeniu. Dlaczego tak się dzieje? Składa się na to wiele czynników. ● Jedną z przyczyn jest słabość ekonomiczna polskiej branży ogrodniczej, związana z rozdrobnieniem areału upraw ogrodniczych. Towarową produkcję prowadzi ok. 120 tys. gospodarstw. ● Do tego dochodzi brak odpowiedniej infrastruktury wspomagania sprzedaży dużych lokalnych nadwyżek świeżych (konsumpcyjnych) produktów ogrodniczych w innych regionach kraju i za granicą. Lokalne rynki nie wchłaniają dużych sezonowych nadwyżek produkcji i powoduje to silne spadki cen sprzedaży produkcji ogrodniczej - w efekcie maleją przychody i słabnie kondycja fi nansowa małych oraz średnich plantacji ogrodniczych. Rozwiązaniem problemu sezonowego wzrostu podaży wielu rodzajów świeżych owoców i warzyw jest ich przechowywanie w chłodniach i późniejsza sprzedaż po korzystniejszych cenach. Ze względu na ochronę jakości produktów, a dotyczy to zwłaszcza owoców, korzystne jest przechowywanie produktów w opakowaniach transportowych. Ułatwi to późniejsze szybkie wprowadzanie do krajowego i zagranicznego obrotu rynkowego opakowanych produktów o wysokiej jakości. ● Przeszkodą w przełamywaniu barier sprzedaży świeżych owoców i warzyw jest[...]

SWDO - system wspomagania doboru opakowań


  W koncepcji SWDO przyjęto założenie, że właściwy dobór asortymentu produkcji ogrodniczej jest ważny dla akceptacji systemu wspomagającego dobór sposobu pakowania na potrzeby wielkotowarowego obrotu rynkowego. Problem ten rozwiązywano we współpracy z Instytutem Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB. Ostatecznie wybrano osiem gatunków świeżych owoców (borówkę wysoką, brzoskwinie, czereśnie, wiśnie, gruszki, jabłka, maliny, śliwki, truskawki); dwanaście gatunków świeżych warzyw (brokuły, buraki ćwikłowe, cebulę, endywię, kalafiory, kapustę, marchew, ogórki, paprykę, pomidory, sałatę, ziemniaki młode) oraz cztery gatunki grzybów (pieczarki białe i brązowe, boczniaki, shii-take). Wybór produktów przeprowadzono na podstawie analizy sytuacji w branży ogrodniczej, przede wszystkim wielkości eksportu polskich produktów ogrodniczych oraz sprzedaży na rynek krajowy. DOBÓR ASORTYMENTU PRODUKTÓW jako czynnik wzrostu eksportu Polską branżę ogrodniczą analizowano pod kątem wielkości zbiorów, ale podstawowym kryterium doboru produktów był istniejący potencjał eksportowy i realne możliwości rozwoju produkcji. W tabeli 1 podano uzasadnienie wyboru produktów eksportowych (na przykładzie owoców). Analizowano przede wszystkim rozdysponowanie towarowej produkcji owoców i warzyw oraz możliwości zwiększenia eksportu i dostaw na rynek krajowy świeżych produktów ogrodniczych. Ustalono następujące wnioski: ??odbiorcą produkcji owoców w ponad 50% jest przetwórstwo, ??16% zebranych owoców jest eksportowane na rynek owoców świeżych (deserowych), ??30% wyprodukowanych warzyw gruntowych trafia do przetwórstwa, ??tylko 9% warzyw eksportuje się na rynki warzyw świeżych, ??ceny owoców, warzyw i grzybów (pieczarek) na rynku produktów świeżych są znacznie wyższe od oferowanych przez przetwórstwo. Dane te wskazują, że dla rozwoju produkcji polskiej branży ogrodniczej duże znaczenie ma intensyfikacja ek[...]

System wspomagania doboru opakowań – współpraca uczestników łańcucha dostaw


  W poprzednich wydaniach pisaliśmy o zadaniu realizowanym w latach 2007-2011 w ramach Projektu PL0015 pn. "Opakowanie jako czynnik gospodarczego rozwoju regionu i poprawy ochrony zasobów naturalnych" - o Systemie Wspomagania Doboru Opakowań (SWDO), projekcie współfinansowanym ze środków norweskich. Obecnie - jakie zadania spełnił ten projekt i jak można korzystać z jego wyników, czyli jak dobierać opakowania i nawiązywać relacje biznesowe, również przez producentów - dostawców tych opakowań, za pomocą internetowej Platformy SWDO - pierwszego w Europie Systemu Wspomagania Doboru Opakowań świeżych owoców, warzyw i grzybów. czasem dostępność świeżych owoców i warzyw w obrocie detalicznym zależy od ciągłości dostaw do sklepów, nietrwałych i podatnych na uszkodzenia świeżych owoców oraz warzyw, których jakość musi być należycie chroniona podczas przechowywania i transportu. Z tych względów bardzo ważnym czynnikiem jest odpowiedni sposób ich pakowania. Kolejnym ważnym czynnikiem dla detalicznego nabywcy jest akceptowalna cena zakupu świeżych produktów ogrodniczych. Racjonalność ekonomiczna obrotu rynkowego wymaga stosowania w łańcuchu dystrybucji paletowych jednostek ładunkowych, zwanych też logistycznymi. Kolejne wymagania, wpływające na sposób pakowania świeżych produktów ogrodniczych to coraz częstsze oczekiwanie detalicznych klientów, aby stosowano opakowania gotowe do wystawienia wprost z palety na półkę sklepową, tak zwane SRP. Skala tego wymagania jest bardzo duża, ponieważ w punktach sprzedaży detalicznej rośnie popularność samoobsługowej formy sprzedaży z półek sklepowych. W tym celu określone produkty powinny być wstępnie pakowane w opakowania jednostkowe (śliwki, czereśnie, owoce jagodowe czy ziemniaki) lub pakowane luzem (np. jabłka) w opakowaniach hurtowych / transportowych, typu SRP. Następny ważny czynnik dotyczący wyboru sposobu pakowania wiąże się z jakością i ceną świeżych produktów ogrodniczych, zwłaszcza no[...]

SWDO - System Wspomagania Doboru Opakowań do owoców, warzyw i grzybów

Czytaj za darmo! »

W ramach realizacji Projektu PL 0015: "Opakowanie jako czynnik gospodarczego rozwoju regionu i poprawy ochrony zasobów naturalnych" został opracowany System Wspomagania Doboru Opakowań (SWDO) - pierwsza w Europie internetowa Platforma wspomagająca dobór opakowań dla świeżych owoców, warzyw i grzybów oraz nawiązywanie relacji biznesowych między wszystkimi uczestnikami łańcucha dostaw. Projekt ten był realizowany w latach 2007-2011 przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań (COBRO), przy współpracy z partnerem norweskim: Řstfoldforskning oraz krajowym: z Instytutem Logistyki i Magazynowania - GS1 Polska. Projekt PL 0015 był dofinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego: Norway Grants. W celu opracowania wymienionego systemu przeprowadzono szereg badań, aby dokonać doboru określonych rodzajów świeżych produktów ogrodniczych oraz określić najkorzystniejsze rynki zbytu, które ten system powinien uwzględnić, aby przyniósł możliwie największe efekty wielkotowarowym dostawcom i ich partnerom. Pracownicy Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, w tym szczególnie z Zakładu Ekonomiki Ogrodnictwa, przeprowadzili wiele badań oraz analiz stanu i potrzeb z zakresu wymienionej tematyki, uzyskując ciekawe wyniki i wynikające z nich wnioski, którymi realizatorzy projektu chcą podzielić się z naszymi Czytelnikami. Opłacalność produkcji ogrodniczej Na potrzeby tworzenia Systemu Wspomagania Doboru Opakowań badano określone zjawiska i relacje ekonomiczne, analizując sytuację polskiej branży ogrodniczej. Tabela 1 przedstawia wartościowo wielkość i procentowy udział produkcji towarowej owoców, warzyw i pieczarek na tle całej produkcji rolniczej w Polsce w latach 2003-2008. OPAKOWANIA SWDO - System Wspomagania Doboru Opakowań do owoców, warzyw i grzybów Anna Kosmacz-Chodorowska, Instytut Logistyki i Magazynowania - GS1 Polska, Poznań dr Andrzej Hejduk, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań, Warszawa[...]

Czas na nowoczesne opakowania owoców i warzyw

Czytaj za darmo! »

Sprawna organizacja oraz odpowiednia infrastruktura przygotowania produktów ogrodniczych do obrotu wielkotowarowego stanowią jedno z podstawowych wymagań efektywnego zagospodarowania krajowego potencjału produkcyjnego, wynoszącego od 7,5 do 9 mln ton w skali rocznej. Eksport świeżych polskich produktów, które są znane w Europie z walorów smakowych jest najkorzystniejszą formą zagospodarowan[...]

 Strona 1  Następna strona »