Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Bożena Nowak"

Wpływ obecności bezwodnika maleinowego i kredy w foliach polietylenowych na ich biodegradację

Czytaj za darmo! »

W badaniach podjęto próbę określenia podatności folii polietylenowych zawierających bezwodnik maleinowy i kredę na biodegradację przez wybrane szczepy grzybów mikroskopowych. Podjęto także próbę oceny degradacji folii polimerowych w glebie, w warunkach naturalnych. Stopień rozkładu folii określano poprzez badanie procentowego ubytku masy polimerów, zmian degradacyjnych folii w skaningowym mikroskopie elektronowym i analiz folii w podczerwieni. Stwierdzono, że stopień biodegradacji tworzyw wzrastał wraz z zawartością bezwodnika maleinowego i kredy. Grzyby mikroskopowe, za wyjątkiem Penicillium funiculosum oraz mikroorganizmy glebowe usuwały z folii maleinian i kredę powodując jednoczesną destrukcję polietylenu. Jolanta Pająk, Bożena Nowak, Sylwia Łabużek: The influence of malea[...]

 Strona 1