Wyniki 1-10 spośród 17 dla zapytania: authorDesc:"Małgorzata Wiśniewska"

Uwarunkowanie wdrażania

Czytaj za darmo! »

Sukces społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy zależy od wypracowania ścisłych relacji pomiędzy nauką a przemysłem.Znaczenie, rozwój i doskonalenie jakości stały się trwałym i nieodłącznym elementem współczesnego biznesu. Organizacje na całym świecie swój sukces upatrują nade wszystko w kształtowaniu jakości i kultury jakości, a tym samym w stałej trosce o zaspokojenie potrzeb klienta[...]

Próba definicji i model wdrażania

Czytaj za darmo! »

Jakość edukacji stała się obecnie czynnikiem krytycznym dla renomowanych uczelni i wymusiła zupełnie inne podejście do zarządzania szkołą wyższą.Jakość jest zagadnieniem obecnym w edukacji od dawna. Funkcjonuje od chwili, gdy naprzeciw siebie po raz pierwszy stanęli nauczyciel i uczeń, mistrz i jego czeladnik. Wtedy bowiem pojawiło się ważne pytanie: w jakim stopniu ów mistrz spełnia pokłada[...]

System CARVER+Shock

Czytaj za darmo! »

Ataki terrorystyczne wpisują się niechlubnie w rzeczywistość naszej cywilizacji. Ich formy i przyjęte metody stają się coraz bardziej radykalne i dotkliwe. Rozszerza się także, niestety, przedmiot i podmiot ataku. Współczesna strategia działań terrorystycznych nie ogranicza się, jak bywało to niegdyś, do osiągnięcia celu politycznego. Obecnie celem staje się destabilizacja sytuacji politycz[...]

Rozpoznanie i zaspokojenie wymagań klienta z wykorzystaniem modelu Kano

Czytaj za darmo! »

Dzięki modelowi Kano można lepiej i gruntowniej przyjrzeć się wymaganiom klienta.Przedsiębiorstwo zorientowane na rynek dąży nie tylko do poprawy relacji z klientami. Zmierza także do budowania coraz silniejszej więzi a zarazem do wzmacniania ich lojalności [1]. Sprzyja jej satysfakcja klienta, poprzedzona wcześniejszym, bardzo dokładnym i trafnym rozpoznaniem wymagań i ich charakteru. Istnieje wiele metod służących temu celowi. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje model Noriaki Kano, japońskiego eksperta i klasyka jakości, opisany po raz pierwszy w roku 1979. Wspomniany autor zauważa, że działanie przedsiębiorstwa związane z dążeniem do zaspokojenia wymagań nie polega wyłącznie na bezkrytycznym wsłuchiwaniu się w głos klienta i na maksymalizacji wszystkich parametrów ja[...]

Programy promocji żywności i jej jakości w Polsce

Czytaj za darmo! »

Bogactwo kulturowe Europy wynika z różnorodności jej obszarów, regionów oraz krajów. Niezaprzeczalną siłą tego bogactwa jest kultura, sposób życia oraz tradycje. Ważne miejsce w ich kształtowaniu odgrywa żywność, w tym kultura kulinarna, od której zależy wizerunek danego regionu, kraju, jego atrakcyjność i konkurencyjność. Polskie produkty, jak wskazują badania, cieszą się dużym powodzeniem wśród odbiorów Unii Europejskiej. W okresie I-IX 2008 roku wartość zagranicznej sprzedaży polskich artykułów rolno-spożywczych wyniosła ogółem 8 404 mln EUR i była o 14% wyższa niż w analogicznym okresie 2007 roku. Wartość sprzedaży do krajów Unii Europejskiej (UE-27) również wzrosła o 14%, w tym do krajów dawnej "piętnastki" o 11,5%, natomiast do 11 "nowych" krajów członkowskich o prawi[...]

Programy promocji żywności i jej jakości w Polsce

Czytaj za darmo! »

Przegląd i omówienie kolejnych programów promocji żywności i jakości w Polsce Towarzystwa, stowarzyszenia i grupy producenckie Jednym z najbardziej rozpoznawalnych przedsięwzięć z zakresu promocji jakości produktów i usług w Polsce jest konkurs "Najlepsze w Polsce", prowadzony przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu, który przeznaczony jest także dla produktów żywnościowych. Konkurs wcześniej znany był pod hasłem "Dobre bo Polskie". Udział w konkursie jest odpłatny, a o wyróżnienie mogą starać się podmioty działające na terenie Unii Europejskiej. Organizatorzy publikują w prasie, radiu, telewizji i internecie informację o rozpoczęciu kolejnej edycji wraz z zaproszeniem do głosowania za pomocą kuponów. Konsumenci wskazują na ich zdaniem najlepsze produkty ze[...]

Żywność koszerna. Cz. 1

Czytaj za darmo! »

Żywność koszerna to taka, która spełnia wymagania prawa żydowskiego zwanego halacha. Pojęcie "koszerny" pochodzi z hebrajskiego terminu "zdatny" lub "poprawny" i oznacza przydatność do konsumpcji. W ostatnich czasach obserwuje się rosnące zainteresowanie konsumentów żywnością tego typu, jednak nie tylko z powodów religijnych. Przeciętny konsument, ze względu na fakt, że jej produkcja podlega szczególnym reżimom higienicznym oraz nadzorowi, kojarzy żywność koszerną z produktem o ponadprzeciętnej jakości i bezpieczeństwem. Obok typowych certyfikatów jakości czy bezpieczeństwa żywności coraz więcej zakładów spożywczych ubiega się także o certyfikaty koszerności. Przoduje w tym rynek amerykański, gdzie zjawisko koszerności produktów stało się swoistym fenomenem. Według najnowszego ra[...]

 Strona 1  Następna strona »