Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Chodyński"

Surowce podstawowe i lepiszcza do otrzymywania węgli aktywnych DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono możliwości zastosowania węgli aktywnych do adsorpcji z fazy gazowej i ciekłej. Omówiono podstawowe surowce stosowane w różnych krajach do produkcji węgli aktywnych - zarówno ziarnowych, jak i formowanych. Opisano rodzaje i właściwości lepiszcz używanych do wytwarzania formowanych węgli aktywnych. Omówiono podstawowe etapy otrzymywania węgli aktywnych w skali przemysłowej. W latach osiemdziesiątych notowano znaczny przyrost produkcji węgli aktywnych, a zwłaszcza charakteryzujących się dobrą jakością węgli formowanych. Na przykład w USA sięgał on 9-M0% rocznie. Przyrost ten był podyktowany przede wszystkim potrzebami związanymi z ochroną środowiska naturalnego. Węgle aktywne granulowane są stosowane głównie do oczyszczania wód i ścieków oraz w układach oczyszczania powietrza, ponadto są używane jako nośniki katalizatorów, a także wykorzystuje się je w sprzęcie przeznaczonym do ochrony dróg oddechowych. Szczególne znaczenie mają układy adsorpcji i regeneracji, umożliwiające odzyskiwanie cennych rozpuszczalników3^ 7), oraz układy do wyłapywania mieszanin par substancji organicznych8). Prowadzone są prace nad otrzymywaniem węgli aktywnych i sorbentów do wychwytywania S 0 2, H2 S, CS2, tlenków a z o tu [...]

Rola zaufania w budowie jakości relacji przedsiębiorstw i organizacji non profit z wykorzystaniem Strategicznej Karty Wyników

Czytaj za darmo! »

Rozwój wpływu emocjonalnych czynników na efektywność organizacji powoduje powstawanie wielu nowych modeli zarządzania przydatnych zarówno w działalności biznesowej, jak i dla organizacji non profit.Model Strategicznej Karty Wyników (Balanced Scorecard) został w pierwszej kolejności wykorzystany w działalności przedsiębiorstw, w tym w powiązaniu z TQM1. Jednak coraz częściej używany jest on [...]

 Strona 1