Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"ROMUALD TALAREK"

Nowoczesne hutnictwo stalowe w Polsce wobec globalnego kryzysu ekonomicznego

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono informacje o wpływie przemian technicznych i własnościowych na dzisiejszy stan polskiego przemysłu stalowego oraz jego reakcję na sytuację rynkową, wywołaną globalnym kryzysem ekonomicznym. Dzięki przemianom krajowe hutnictwo jest nowoczesne, proekologiczne i dostosowane do reguł wspólnotowych (bez subwencji i protekcji rządowej). Jest zdolne do konkurencji na otwartym rynku, co czyni je perspektywicznym również w XXI wieku. Krajowe wyroby stalowe są zużywane w przemysłach wytwarzających dobra inwestycyjne (obiekty inżynieryjne, hale przemysłowe, mieszkania i hotele, areny sportowe itp.) oraz w przemysłach wytwarzających dobra konsumpcyjne (sprzęt agd, rtv i telekomunikacyjny, środki transportu, maszyny i inne). Z powodu globalnego kryzysu ekonomicznego, któr[...]

Sytuacja produkcyjna i handlowa w polskim hutnictwie żelaza i stali w 2006 r.

Czytaj za darmo! »

W niniejszym artykule przedstawiono informacje dotyczące wielkości produkcji stali oraz wyrobów stalowych w 2006 r. na tle lat poprzednich. Oprócz samej produkcji przedstawiono w powiązaniu z nią eksport i import wyrobów hutniczych oraz zużycie jawne wyrobów stalowych w Polsce. Dane za rok 2006 szacowano na podstawie wyników w produkcji i handlu za 11 miesięcy 2006 r.Wprowadzenie. W ostatnich la[...]

Sytuacja produkcyjna i handlowa w polskim hutnictwie żelaza i stali w 2007 r.

Czytaj za darmo! »

W niniejszym artykule przedstawiono informacje dotyczące wielkości produkcji stali oraz wyrobów stalowych w 2007 r. na tle lat poprzednich. Oprócz samej produkcji przedstawiono, w powiązaniu z nią, eksport i import wyrobów hutniczych oraz zużycie jawne wyrobów stalowych w Polsce. Dane za rok 2007 szacowano na podstawie wyników w produkcji i handlu za 11 miesięcy 2007 r.The paper presents in a shor[...]

Przemiany hutnictwa żelaza i stali w Polsce do 2007 roku

Czytaj za darmo! »

W okresie ostatnich kilku lat światowe zużycie stali rośnie w tempie zbliżonym do 10% rocznie. W 2007 r. w całej gospodarce światowej zużyto ponad 1,2 mld ton wyrobów hutniczych, o 7% więcej niż w 2006 r. Największą konsumpcję stali i dynamikę jej przyrostu odnotowano w Azji - odpowiednio 662 mln ton i 10,2%. Tylko w Chinach zużycie wyrobów stalowych przekroczyło 408 mln ton i było o 13% wyż[...]

Sytuacja produkcyjna i handlowa w polskim hutnictwie żelaza i stali w 2008 r. DOI:

Czytaj za darmo! »

Production and sales situation in Polish iron and steel industry in 2008 W niniejszym artykule przedstawiono informacje dotyczące wielkości produkcji stali oraz wyrobów stalowych w 2008 r. na tle lat poprzednich. Oprócz samej produkcji przedstawiono w powiązaniu z nią eksport i import wyrobów hutniczych oraz zużycie jawne wyrobów stalowych w Polsce. The paper presents in a shorten form of the manufacturing volume of steel and steel products for 2008 compared to previous years. Except the production itself, related exports and imports of metallurgical products and the apparent consumption of steel products in Poland have been presented. Słowa kluczowe: produkcja wyrobów stalowych, zużycie jawne stali w Polsce Key words: production of steel products, apparent steel consumption in Poland 1. Wprowadzenie. Produkcja stali surowej na świecie dynamicznie rosła do 2007 r. W 2004 r. przekroczyła poziom 1 mld ton, aby w kolejnych latach osiągnąć wielkości: odpowiednio 1,147, 1,251 i 1,345 mld ton. Światowa produkcja stali surowej w 2008 r. wyniosła 1,330 mld ton i była niższa o 1,2 % w porównaniu z 2007 r. [5]. Spadek produkcji stali nastąpił w większości krajów Świata: w krajach UE o 5,3 %, krajac WNP o 8,1 %, a w Ameryce Północnej o 5,5 %. Mimo ogólnego spadku produkcji w krajach Azji nastąpił wzrost o 1,9 % (w Korei o 3,8 %, w Indiach o 3,7 % i Chinach o 2,6 %). Wprawdzie w Chinach produkcja stali wzrosła mniej dynamicznie niż w latach poprzednich, ale po raz pierwszy przekroczyła ona poziom 500 mln ton [1, 5] (tabl. 1). 2. Produkcja. W 2008 r. w polskim przemyśle stalowym nastąpił znaczny spadek pro[...]

 Strona 1