Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Tadeusz WAWAK"

Zewnętrzne zapewnienie jakości kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego

Czytaj za darmo! »

Istnieje absolutna konieczność utworzenia jak najszybciej Polskiego Centrum Zarządzania Jakością Kształcenia (PCZJK), które byłoby akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji.Zapewnienie jakości kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego Pojęcie "zapewnienia jakości" pojawiło się w normie ISO 8402 w roku 1987.1 W pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych nastąpił intensywny [...]

Zdezintegrowane przez cele zarządzanie w szkołach wyższych w Polsce


  Konieczne jest podniesienie wiedzy, umiejętności i kompetencji zarządzających na wszystkich szczeblach uczelni.Wprowadzenie Od połowy XX wieku słowo "integracja" coraz częściej pojawia się w mass mediach i opracowaniach naukowych w kontekście problemów, zwłaszcza gospodarczych i politycznych, Europy i świata. Rola i znaczenie pojęcia "integracja" w rozmaitych powiązaniach z innymi słowami robi oszałamiającą karierę w polskim słownictwie i może wprowadzić czytelnika w błąd. W powiązaniu ze słowem "zarządzanie" pojawiły się takie pojęcia jak: zintegrowane zarządzanie, zdezintegrowane zarządzanie, integracja zarządzania, dezintegracja zarządzania, integralność zarządzania, zintegrowane systemy zarządzania, zdezintegrowane systemy zarządzania, znormalizowane systemy zarządzania, zsynchronizowane systemy zarządzania, znormalizowane, zintegrowane systemy zarządzania, zsynchronizowane, zintegrowane systemy zarządzania. Wszystkie te pojęcia wymagają wyjaśnienia i wskazania o co powinna zabiegać szkoła wyższa - o zintegrowany system zarządzania? Czy o integralność zarządzania? Czy integrowanie systemów (podsystemów) zarządzania w uczelni zapewnia integralność zarządzania, czy też dezintegruje zarządzanie? Tytuł tego opracowania, sam w sobie, jest kontrowersyjnie postawioną tezą głoszącą, że przyjęte cele zarządzania przez przełożonych w uczelni dezintegrują zarządzanie; teza ta wymaga potwierdzenia. Każda integracja prowadzi do dezintegracji. To pozornie zaskakujące stwierdzenie jest w pełni słuszne. Dla przykładu, powstanie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej na mocy podpisanego w 1957 roku Traktatu Rzymskiego wywołało stopniowo postępujący proces scalania gospodarczego na początku sześciu państw, a potem 27 krajów Europy w ramach Unii Europejskiej oraz postępującą dezintegrację Europy. Powstanie w 1949 roku Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego NATO i w odpowiedzi na przyjęcie RFN do NATO w 1955 Układu Warszawskiego[...]

 Strona 1